Energimätare

Mätning av den faktiska uppvärmning och energiförbrukning

istas flexibl program av energimätare omfattar mätare till alla arbetsuppgifter. Energimätare finns för både manuell avläsning, radio läsa eller nät (t.ex. CTS).