MULTICAL® 403 ultraljudsmätare

Det konkurrenskraftiga valet

MULTICAL® 403 är den kompakta ultraljudsmätare som registrerar med sin höga mätnoggrannhet ett exakt resultat av konsumtione. Mätaren är underhållsfri och har en lång livslängd som garanterar minimala årliga driftskostnader.

  • Upp till 16 års batteritid
  • Set / reset-funktion
  • Pulsutgång för energi och volym
  • Puls ingångar för upp till två vattenmätare
  • Trådlös avläsning via Wireless M-Bus eller radio

MULTICAL® 403 används för uppvärmning, kylning och kombinerad värme/kyla mätning i alla vattenbaserade system med temperaturer 2-160 ° C.

Lämplig för hem och mindre industrier

Den kompakta MULTICAL® 403 är särskilt lämplig för mätning av mindre energiförbrukning, till exempel i hem, kontor och små industrier, varpå kostnaden för värme kan beräknas och distribueras.

Möjlighet till trådlös avläsning

Själva avläsningsprocessen är trådlös, så ingen behöver vara närvarande när mätaren ska läsas av.

Samlad registrering av förbrukning från flera vattenmätare

MULTICAL® 403 kan också registrera förbrukningen av två vattenmätare med pulsutgång, vilket möjliggör för en samlad registrering av användning av både värmeenergi och vatten. Detta kommer att vara en aktuell lösning om vattenmätare inte kan avläsas direkt, till exempel om de är installerade i ett schakt.

Mer information

Kontakta ista

Kontakta ista på +46 (0) 76-3084583