Energimätare sensonic®

Elektronisk mätare med mekanisk flödesenhet

sensonic® är en slitstark energimätare, lämplig för golvvärmesystem i lägenheter, enfamiljshus och mindre fastigheter.

  • Manipuleringssäker energimätare
  • Tilltalande design och en display med mycket information
  • Kontinuerlig självtest med felindikering i displayen
  • Välj mellan tre sensorstorlekar: Qn 0.6 Qn 1.5 och Qn 2,5 m3 / timme
  • Lätt att använda, lätt att ändra och alltid korrekt avläsning
  • Flexibla installationsalternativ
  • Stort utbud av tillbehör förenklar installationen

Två lösningar - större flexibilitet

sensonic® finns i två versioner: en kompakt och en kombiversion. Båda versionerna kan levereras med radiosändare och därför ingå i det trådlösa avläsningssystemet symphonic®.

I den kompakta versionen är elektronikenhet, flödesmätare och temperaturgivare i en enhet. I kombiversionen kan elektronikenheten och flödesmätare placeras på ett avstånd av upp till 3 meter ifrån varandra. Exempelvis kan flödesmätaren byggas in i de centrala värmerör i ett installationsschakt, medan elektronikenhet med display kan placeras på ett mer avläsningsvänlig plats.

Mer information

Kontakta ista

Kontakta ista på +46 (0) 76-3084583