ultego® III perfect ultraljudsmätare

för vattenbaserade värmesystem

ultego® III perfekt kan användas för värmeenergimätning i små, medelstora och stora vattenbaserade centrala och fjärrvärmeanläggningar, vanligtvis i enkel- och flerfamiljshus samt i flervåningshus. Den kan också användas i  vattenbaserade värmesystem, vattenbaserade kylsystem och kan kombineras som värme / kylmätare.

  • Ultraljudssensor med hög noggrannhet
  • Inga rörliga delar - lång livslängd
  • Batteritid på upp till 16 år
  • Permanent minne - ingen dataförlust
  • Sparar läsvärden upp till 15 månader.
  • Möjlighet till radioavläsning
  • Levereras med pulsutgångar för energi och volym
  • MID-godkänd mätman

Mer information

Kontakta ista

Kontakta ista på +46 (0) 76-3084583