Exakt vattenmätare

Mäter så lite som 1 liter per timme 

modilys® m är en hållbar vattenmätaren, som har den mest exakta mätförmåga, är billig i drift och har mycket lång livslängd. Det är därför ett bra val för mätning och distribution av vattenförbrukningen i byggnader.

  • Mäter vattenflöden från 1 liter per timme
  • Lång livslängd - upp till 30 år
  • Mätning av kallt och varmt vatten
  • Installation i alla lägen
  • Möjlighet till fjärravläsning och läckage-kontroll
  • MID-godkänd
  • Kallvattenmätare dropmärkt andra mid-2015

Från 1 liter/timme till de högsta vattenflödena

modilys® m är en så kallad ringkolvmätare som har mycket hög precision i även vid liten förbrukning - ner till 1 liter per timme - med bibehållen funktionalitet och precision på högsta vattenflödet.

Trådlös fjärravläsning och läckagekontroll

Vattenmätaren kan anslutas till en kommunikationsmodul för fjärravläsning via istas trådlösa radionätverk, vilken har en inbyggd läckagekontroll som standard. Det sparar inte bara vatten och pengar utan även miljö.

Mer information

Kontakta ista

Kontakta ista på +46 (0) 76-3084583