Stor vattenmätare

Tillförlitlig mätare och med lång livslängd

istas flerstrålnings- stora vattenmätaren är lämplig för registrering av kallt eller varmt vatten för förbrukning i en- och flerfamiljshus och i flera våningar samt för kommersiella fastigheter. Den kan också användas för konsumtion avläsningar i industriella processer.

  • Hög tillförlitlighet och lång livslängd
  • Hög noggrannhet
  • Låg tryckförlust
  • Enkel montering
  • Kan anslutas till externa avläsningsenheter och fjärravläsning
  • PTB
  • Godkänd enligt nuvarande EU-direktiv.

Noggranna vattenmätningar

Mätaren är tillgänglig för montering i horisontella och vertikala rör med både stigande och fallande vattenflöden. Den finns i storlekarna Qn 2.5, 6 och 10 m 3/h.

Fjärravläsning och realtidsdata

Vattenmätaren kan utrustas med en kommunikations och pulsmodul som möjliggör anslutning av externa enheter räkna och istas trådlösa radionät så att konsumtionen kan följas på webbportalen ista online eller realtid via ista Minute View.

Mer information

Kontakta ista

Kontakta ista på +46 (0) 76-3084583