Tjänster

Det ska vara enkelt för fastighetsförvaltare, ägare och boende att mäta, visualisera, lösa och hantera individuell energi- och vattenförbrukning. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla vårt erbjudande av tjänster för att optimera energieffektiviteten i byggnader i bostäder samt i kommersiella fastigheter.