Kontroll av vattenläckage

- Spara pengar och skona miljön

I en fastighet med många kranar och toaletter kan vattenläckage uppgå till stora summor varje år. Detta är merkostnader som relativt enkelt kan undvikas genom istas vattenläckagekontroll.

Vi undersöker och registrerar alla kranar och toaletter i fastigheten och ger dig en tydlig bild av läckor och brister.

Det är en investering som kommer att gynna både din ekonomi och miljön.

Så enkelt är det

Läckagekontroll kan utföras samtidigt med den årliga mätaravläsning eller genom att byta till en radiomätare. Det kan också göras genom överenskommelse eller efter fem år med radiomätare.

Mer information

Kontakta ista

Kontakta ista på +46 (0) 76-3084583