Tryghetspaket

Att känna sig trygg och säker är A och O för att människor ska trivas. istas trygghetspaket fokuserar på just detta.

Trygghetspaketet innehåller ett brandlarm, som ger större säkerhet i händelse av brand, en fuktmätare som ser till att inomhusklimatet är sunt. Bägge kan ingå i istas trådlösa avläsningssystem symphonic®.