Ansvar

En av de största utmaningarna i dag är att vara ansvarsfull och försiktig i hanteringen av våra natur-resurser såsom energi och vatten. Som ett av världens ledande företag som erbjuder energitjänster för ökad energieffektivitet i byggnader, hjälper vi våra kunder att spara energi, CO2 samt minska kostnader i flerbostadshus.

istas produkter och tjänster hjälper till att göra den enskilda energi- och vattenförbrukning i byggnader transparent. Som ett resultat, har det individuella konsumtionsmönst-ret blivit mer konkret och begripligt. Och således möjligt att överblicka.