Ansvar

En av de största utmaningarna i dag är att vara ansvarsfull och försiktig i hanteringen av våra natur-resurser såsom energi och vatten. Som ett av världens ledande företag som erbjuder energitjänster för ökad energieffektivitet i byggnader, hjälper vi våra kunder att spara energi, CO2 samt minska kostnader i flerbostadshus.

istas produkter och tjänster hjälper till att göra den enskilda energi- och vattenförbrukning i byggnader transparent. Som ett resultat, har det individuella konsumtionsmönst-ret blivit mer konkret och begripligt. Och således möjligt att överblicka.

Hållbar strategi hela vägen

Corporate Social Responsibility är inte bara något som ligger i periferin, utan i centrum hos ista. Våra produkter och tjänster är hållbara hela vägen, eftersom de hjälper till att spara resurser. Därför är hela företaget fokuserade på hållbarhet och ansvar.

Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter och tjänster. Ju mer energi och mer kostnader vi kan spara genom vårt arbete, desto mer framgångsrika är vi.

Vi mäter förbrukningen i vårt eget arbete, och försöker ständigt optimera våra egna resurser och materialförbrukning. Vi uppmuntrar våra anställda att ta ansvar för samhället och miljön - även
utanför ista.

Hållbarhetsråd

Det centrala organet inom Corporate Social Responsibility är vårt Hållbarhetsråd. Representanter från alla Istas viktiga avdelningar träffas regelbundet i rådet för att vidareutveckla vår strategi för hållbar utveckling. Hållbarhetsrådet rapporterar direkt till koncernledningen och stöds av delegaterna från de nationella organisationerna.

Styrgruppen för hållbarhet sätter fokus och riktningen för vårt hållbarhetsarbete. För att göra detta, träffas cheferna för strategiskt relevanta avdelningar vid huvudkontoret i Essen minst två gånger om året.

Rådet delar också sina idéer från länderna med styrkommittén. På detta sätt ser vi inte bara till att strategierna genomförs operativt i respektive land utan också att vi får input från länderna för att vidare kunna utveckla hållbarheten inom ista.

Samtycke är viktigt

En grundläggande del av kulturen inom ista är att interagera både med miljö- och samhälle, med kollegor, kunder och andra partners, på ett respektfullt och omtänksamt sätt. Öppenhet är en del av vårt företags DNA. Vårt samarbete med kunder och affärspartners kännetecknas av öppenhet, respekt och rättvisa.

Följande regler och strukturer ger oss tydliga riktlinjer:

  • Uppförandekod för anställda
  • Supplier Code (Leverantörkod)
  • Medlemskapet i "FN: s Global Compact"
  • Hållbarhetsråd och CSR delegater globalt

Miljöpolicy

ista införde en miljöpolicy redan 2009 och denna gäller för hela gruppen. Genom dessa riktlinjer åtar sig ista att uppfylla juridiska krav och att använda energi och resurser på ett ansvarsfullt sätt.

Att hela tiden, optimera vår CO2-balans, granska ISTA gällande riktlinjer för tjänsteresor och tjäns-tebilar, i vissa länder använder man redan elbilar.

Vi försöker ändra arbetsflöden globalt för att minska papper- och energiförbrukning.

Att skapa förtroende genom ärlig rapportering

Öppenhet är en del av vårt företags DNA. Som en av världens ledande energi-tjänsteleverantörer, är det en rutin för oss att rapportera öppet och transparent i vårt totala engagemang för ökad energieffektivitet i byggnader, hållbarhet och ansvar.

 

Klicka här för att se vår senaste hållbarhetsredovisning


Se tidigare rapporter

Här kan du se tidigare rapporter från perioden 2010-2015.
 

Klicka för att visa tidigare rapporter