Tänk på vår miljö

Miljöpolicy

ista införde en miljöpolicy redan 2009 och denna gäller för hela gruppen. Genom dessa riktlinjer åtar sig ista att uppfylla juridiska krav och att använda energi och resurser på ett ansvarsfullt sätt.

Att hela tiden, optimera vår CO2-balans, granska ISTA gällande riktlinjer för tjänsteresor och tjäns-tebilar, i vissa länder använder man redan elbilar.

Vi försöker ändra arbetsflöden globalt för att minska papper- och energiförbrukning.