Samtycke är viktigt

En grundläggande del av kulturen inom ista är att interagera både med miljö- och samhälle, med kollegor, kunder och andra partners, på ett respektfullt och omtänksamt sätt. Öppenhet är en del av vårt företags DNA. Vårt samarbete med kunder och affärspartners kännetecknas av öppenhet, respekt och rättvisa.

Följande regler och strukturer ger oss tydliga riktlinjer:

  • Uppförandekod för anställda
  • Supplier Code (Leverantörkod)
  • Medlemskapet i "FN: s Global Compact"
  • Hållbarhetsråd och CSR delegater globalt