Hållbar strategi hela vägen

Corporate Social Responsibility är inte bara något som ligger i periferin, utan i centrum hos ista. Våra produkter och tjänster är hållbara hela vägen, eftersom de hjälper till att spara resurser. Därför är hela företaget fokuserade på hållbarhet och ansvar.

Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter och tjänster. Ju mer energi och mer kostnader vi kan spara genom vårt arbete, desto mer framgångsrika är vi.

Vi mäter förbrukningen i vårt eget arbete, och försöker ständigt optimera våra egna resurser och materialförbrukning. Vi uppmuntrar våra anställda att ta ansvar för samhället och miljön - även
utanför ista.

Representanter från alla avdelningar träffas regelbundet i Hållbarhetsrådet, och rapporterar direkt till koncernledningen:

Hållbarhetsrådet

Det centrala organet inom Corporate Social Responsibility är vårt Hållbarhetsråd. Representanter från alla Istas viktiga avdelningar träffas regelbundet i rådet för att vidareutveckla vår strategi för hållbar utveckling. Hållbarhetsrådet rapporterar direkt till koncernledningen och stöds av delegaterna från de nationella organisationerna.