ista Sverige

Benny Mathiesen

VD direktør

Benny Mathiesen föddes 1966 i Esbjerg. Han började sin karriär i ista Group som chef för Clorius Värmemätare Office I / S i Odense år 2003. Clorius Värmemätare Office I / S är ett dotterbolag till ista Denmark A / S där Benny Mathiesen utnämndes till direktör för ista Denmark A / S år 2006. 2009 blev han även regionchef för Region North Europe. Från februari 2016 blev Bennys ansvarsområde utvidgat till att också omfatta regionen ”Emerging Markets”, och består av landen Danmark, UK, Norge, Sverige, Kina, Turkiet, Vitryssland och Förenade Arab Emiraten. Benny Mathiesen har tidigare arbetat inom industrisektorn och har lång erfarenhet bland annat inom energisektorn.

ista international

Thomas Zinnöcker

Koncernchef

Thomas Zinnöcker, född 1961, har tagit på sig rollen som VD för  ista från och med den 1 mars 2016. Han har stor erfarenhet av den tyska fastighetsbranschen, har innehaft ett flertal ledande befattningar inom olika företag. Som CEO för Tysklands största bostadsföretag , Vonovia SE, var han senast särskilt ansvarig för en framgångsrik integration av GAGFAH Group, där han tidigare varit VD sedan april 2013. Dessförinnan ledde han framgångsrikt GSW Immobilien AG åtta år.
På ista, är Thomas Zinnöcker ansvarig för ista Group inklusive våra regionala företag, företagens funktioner för kommunikation och Public Affairs, Human Resources samt marknadsföring och affärsutveckling.

Ulrich Fischer

Chief Executive Officer Western Europe

Ulrisch Fischer, född 1966, är Verkställande Direktör och medlem i ista - koncernstyrelse sedan 1 oktober 2017. Han har värdefull erfarenhet av det Globala företagsklimatet och har fler nationella och internationella ledande befattningar på Ista och dess föregångare Viterra och Raab Karcher energi tjänster. Från 2009 till 2011 var han styrelseledamot i Techem energi tjänster innan han återvände till ista.

Christian Leu

Chief Financial Officer

Christian Leu, född 1965, har sedan maj 2006 varit medlem i styrelsen för ista. Schweizaren började sin karriär 1989 som analytiker på Compaq (Schweiz). Efter olika chefsbefattningar på Compaq i Schweiz och Tyskland, accepterade han 1999 en anställning som finansdirektör på Leica Geosystems Holding. Christian Leu var ansvarig för det finansiella, skatter, styrning, planering, corporate finance, IR och juridik. Hos ista innehar Christian Leu rollen som CFO med ansvar för ekonomi och styrning för ista International.

Jochen Schein

Chief Operating Officer

Jochen Schein föddes 1972. Han har en Bachelor of Engineering från University of Karlsruhe inom IT och Operations. Han började sin karriär i München 1998, där han arbetade för ett internationellt management konsultföretag. År 2003 flyttade han till istas Essen Holdingbolag och började som projektledare för Corporate Development. Under 2007 befordrades Jochen Schein till Chief Operating Officer (COO) för ista Deutschland. I juli 2010 tog han över posten som COO för ista International.

Laurent Sireix

Chief Executive Officer France

Laurent Sireix, född 1967, har antagit sin roll som CEO i Frankrike den 6 november 2008. Sedan oktober 2017 är han också medlem  av ista – koncernstyrelse. Han har bred erfarenhet av energibranschen och har fler ledande befattningar som t.ex. Verkställande Direktör för Gas France hos Schlumberger. Han gick till ista Frankrike 2004 som Direktör för verksamheten och blev sedan Verkställande Direktör i ista Frankrike 2005.