istas ledning

Som leverantör till fastighetsbranschen ser vi som vår skyldighet att utveckla produkter och tjänster som matchar kundernas krav samtidigt som de skyddar naturresurserna.

Ledning i ista Sverige

Benny Mathiesen

VD direktør

Benny Mathiesen föddes 1966 i Esbjerg. Han började sin karriär i ista Group som chef för Clorius Värmemätare Office I / S i Odense år 2003. Clorius Värmemätare Office I / S är ett dotterbolag till ista Denmark A / S där Benny Mathiesen utnämndes till direktör för ista Denmark A / S år 2006. 2009 blev han även regionchef för Region North Europe. Från februari 2016 blev Bennys ansvarsområde utvidgat till att också omfatta regionen ”Emerging Markets”. Från januari 2018 utökades regionen med 5 länder, och består av landen Danmark, UK, Norge, Sverige, Kina, Turkiet, Vitryssland och Förenade Arab Emiraten, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Kroatien och Rumänien. Benny Mathiesen har tidigare arbetat inom industrisektorn och har lång erfarenhet bland annat inom energisektorn.

Ledning i ista International