Om oss

Vi adderar hållbart värde för byggnader, dess boende och ägare. För att uppnå detta, hanterar vi data och processer som gör byggnaden klimatvänlig, säker och bekväm.

Fördelar för ägare och boende

Våra databaserade produkter och tjänster gör individuell energiförbrukning transperant för de boende så att de kan spara energi, kostnader och CO2. Det gör det i sin tur lättare för ägaren att öka energieffektiviteten och därmed värdet på fastigheten. På så sätt bidrar de boende och ägarna tillsammans aktivt för klimatskyddet. I genomsnitt sparar varje hushåll 20 % av sin årliga värmeförbrukning och kostnad. Varje år undviks cirka fyra miljoner ton CO2 utsläpp av våra kunder och deras hyresgäster bara i Tyskland.

Tekniken vinner

Vår produkt och tjänstevärld är digitalbaserad. Vår enhetsinfrastruktur möjliggör smidig databaserad byggnadsadministration och avlägsnar behovet av manuell avläsning av mätare på plats. Det ökar bekvämligheten för både boende och fastighetsägare eftersom man slipper boka tillträde för mätaravläsning, slipper väntetider och kortar ner data och hanteringstiden. Vår digitala infrastruktur kan också användas för andra applikationer, till exempel digitala brandvarnare som kan övervakas på distans och därmed öka hyresgästernas säkerhet. 

Ett steg före

Redan idag utformas våra produkter och tjänster för att fungera med Tingens Internet (Internet of Things – IoT). I en nära framtid kommer miljarder smarta enheter att kommunicera direkt med varandra. Som en pådrivare för innovation i vår bransch anpassar vi därför systematiskt vår byggnadsinfrastruktur för att vara IoT-kompatibel. Vi är redan idag i position att utveckla lösningar i projekt med våra kunder för morgondagens intelligenta byggnader.

ETT ista

"Vi" det är oss över 5 800 anställda i 22 länder. Vi är alla förenade av en önskan att bli DEN samarbetspartnern inom digitalisering och smarta lösningar för fastighetsägare och deras boende. Vi vill gå den vägen framåt tillsammans med de 450 000 fastighetsägarna och 13 miljoner boenden, i vilkas byggnader och lägenheter våra produkter och tjänster används idag.

Facts & Figures

 • 5500
  Anställda
 • 0
  Länder
 • 0Mio. t CO2
  • Miljontals ton CO2 undviks i Tyskland
 • 25999999
  Anslutna enheter
 • 59999925
  Enheter
 • 12999950
  Bostäder

”Vi vill bli DEN samarbetspartnern för
digitalisering och smarta byggnadslösningar.”

istas styrelse

Management

BENNY MATHIESEN

VD DIREKTØR

Benny Mathiesen föddes 1966 i Esbjerg. Han började sin karriär i ista Group som chef för Clorius Värmemätare Office I / S i Odense år 2003. Clorius Värmemätare Office I / S är ett dotterbolag till ista Denmark A / S där Benny Mathiesen utnämndes till direktör för ista Denmark A / S år 2006. 2009 blev han även regionchef för Region North Europe. Från februari 2016 blev Bennys ansvarsområde utvidgat till att också omfatta regionen ”Emerging Markets”. Från januari 2018 utökades regionen med 5 länder, och består av landen Danmark, UK, Norge, Sverige, Kina, Turkiet, Vitryssland och Förenade Arab Emiraten, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Kroatien och Rumänien. Benny Mathiesen har tidigare arbetat inom industrisektorn och har lång erfarenhet bland annat inom energisektorn.

Värderingar

Värderingar representerar själva grunden för ett företag. De uttrycker kulturen, andan och på vilket sätt företaget gör affärer - med kunder och intressenter, men även företagets anställda. Ju mer engagerat ett företag är i dess värderingar, desto bättre kan verksamheten att fungera. Därför har våra fem gemensamma värden av stor betydelse för ista.