Gemensamma värdegrunder

Värderingar representerar själva grunden för ett företag. De uttrycker kulturen, andan och på vilket sätt företaget gör affärer - med kunder och intressenter, men även företagets anställda. Ju mer engagerat ett företag är i dess värderingar, desto bättre kan verksamheten att fungera. Därför har våra fem gemensamma värden av stor betydelse för ista.

Främja självständighet

MITT engagemang:
Jag löser mina uppgifter självständigt och välkomnar möjligheter att utvecklas. Därigenom styrker jag mig själv och min kompetens. Genom detta visar vi förtroende för våra anställda och deras kapacitet.

VÅR framgång:
Vi delegerar ansvar på alla plan som en del av uppgiften.

Ansvarstagande

MITT engagemang:
Jag tar hänsyn till konsekvenserna av mina beslut och agerar avsiktligt. Därigenom lämnar jag ett viktigt bidrag som jag är stolt över.

VÅR framgång:
Vår framgång: Vi tar hänsyn till ekonomi, samhälle och miljöintressen. Samtidigt är vi uppmärksamma på våra medarbetares resurser. 

Skapar tillit

MITT engagemang:
Jag skapar en gemensam kultur av tillit genom att agera respektfullt, vara öppen och visa uppskattning. Denna miljö inspirerar mig.

VÅR framgång:
Vi kommunicerar öppet och ärligt. Vi uppmärksammar goda idéer och prestationer. Vi hanterar kritik konstruktivt och respektfullt.

Bygger partnerskap

MITT engagemang:
Jag tar hänsyn till mina kollegors och kunders intressen för att etablera värdefulla relationer. På det sättet skapar jag en atmosfär av samarbete.

VÅR framgång: Vi bygger hållbara och långvariga relationer med våra interna och externa samarbetspartners. Vi strävar efter ömsesidiga fördelar.

Håller avtal

MITT engagemang:
Jag är ansvarig för mina mål och uppnår dem genom att vara proaktiv och dedikerad. Mina mål motiverar mig.

VÅR framgång:
Vi håller vad vi lovar, och strävar ständigt att nå våra mål. För att säkerställa framgången i vårt företag, antar vi utmaningen.

Vad ligger bakom allt det här?