Vi följer vår vision

Vilka krav ställer vi på oss själva och vår verksamhet? Vad skiljer oss från andra och vad gör vi bättre?

Ledande inom energi och vatten- management

Som internationell marknadsledare inom energi- och vatten-management erbjuder vi intelligent infrastruktur, information och service som säkrar optimal förbrukning av våra värdefulla resurser. Våra tjänster bidrar till att minska CO2- utsläpp.

Partnerskap med våra kunder

Som den lokala partnern i världen, sätter vi våra kunders tillfredställelse på första plats. Kunderna uppskattar oss för vår expertis, kompetens och goda service.

Ledande inom teknik och process

Vi arbetar lösningsorienterat och våra tjänster försäkrar att våra kunder endast behöver bidra med en minimal insats. Detta uppnår vi genom kontinuerliga, tekniska innovationer, via internationella, standardiserade processer och kompetenta medarbetare.

Förtroendeingivande kultur

Vårt förhållande med företagspartners och medarbetare är baserat på öppenhet, ärlighet och ömsesidig respekt. Vi stöttar våra medarbetare att vara självständiga i en prestations-orienterad kultur.