App till smartphone

Följ din energiförbruking 24/7. Med istas app kan du enkelt hålla koll på energiförbrukningen och reagera på onaturlig förbrukning, vilket kan indikera läckage eller defekter. Detta gynnar inte bara miljön utan också din ekonomi.

Förnuftigt användande eller behov av justeringar?

Lätt avlästa smileys ger en snabb överblick och en möjlighet att bedöma om konsumtionen är rimlig, eller om det finns ett behov av justering. Olika visningsalternativ såsom konsumtionen under året och på månadsbasis, konsumtionen per capita, lokal förbrukning eller sammankopplade perioder ge mer detaljerad information.

Så laddar du ner appen

Om du har tillgång till istas webbportal istaonline.se, kan du ladda ner appen på App Store eller Android Market och använda den direkt. Om inte, kontakta din administratör eller ista Sverige på telefon 08-684 098 80 för mer information.

Kontakta ista

Kontakta ista på 08-684 098 80.