Bättre datakvalitet och snabbare fakturor

Eftersom du anger din information, finns det färre manuella processer i rapporten. Det ger bättre datakvalitet och gör att vi kan leverera dina fakturor snabbare till dig.

Komma igångDu finder tast selv-formularen på

Du hittar gör-det-själv-formuläret på www.istaonline.se under "alert". Ditt användarnamn och lösenord visas på alla Istas utgiftsformulär och kontolistor.

Är du redan registrerad på ista onlie, kan du använda din befintliga inloggning.

Kontakta ista

Om du har frågor angående kostnadsdeklaration och kontoinformation, vänligen kontakta oss på 08-684 098 80 eller skicka ett e-mail till ista@ista.se.