Enkel och tidsbesparande förbrukningsövervakning

ista online gör konsumtionsövervakningen enkelt, hanterbart och tidsbesparande - för såväl administratörer som boende. Med ista online har du ett val av möjligheter:

  • Enkel åtkomst till all förbruknings-information 24 timmar om dygnet
  • Visning av förbrukning per anläggning, invånare och mätare
  • Konsumtionsstatistik med jämförande av perioder för bättre energiövervakning

Tillgång till webbarkiv med rapportering

  • Läckage-kontroll med direktlarm till administratör eller vaktmästare
  • Konsumtionsanalys som ger en överblick över fastighetens vattenförbrukning

Som administratör kan du hantera hela fastighetsportföljens konsumtion under alla tider på dygnet. Det finns tillgång till förbruknings-information på olika nivåer; hela fastigheten, enskilda boenden och enskilda mätare.

Med tillgång till konsumtionsstatistik och jämförelse av konsumtion under olika perioder är det möjligt att agera snabbt på onormal förbrukning. I det tillhörande webbarkivet finns också tidigare förbruknings-rapporter.

Låt de boende följa med

Du kan också ge boende tillgång till ista online så att de kan följa utvecklingen i sin egen förbrukning.

  • Visning av förbrukning per mätare / lokal
  • Konsumtionsstatistik jämförande perioder för bättre energiövervakning
  • Förbrukningsapp

Kontakta ista

Kontakta ista på 08-684 098 80.