Röklarm räddar liv

Rök är farligast vid en brand. Ändå är många svenska hem rökfria, och många lever i falskt tro med röklarm som inte längre fungerar. Detta problem löser istas fjärrövervakat röklarm, eftersom de testas kontinuerligt.

Fjärrövervakat brandvarnare för ökad brandsäkerhet och trygghet

istas fjärrövervakade brandvarnare är bland de säkraste och mest avancerade på marknaden. Alla larms huvudfunktioner övervakas via Istas trådlösa radionät, symphonic®. Samtidigt genomför vi regelbundna funktionstester, som ser till att brandvarnaren alltid fungerar som den ska.

  • Fjärrövervakade och löpande funktionstester
  • Trygg och välfungerande
  • Installerad med LED-lampor för bättre orientering vid brand
  • Utformad för att ge trygghet för boende och administrativt ansvarig
  • Din garanti för ökad säkerhet
  • Certifierad av danska Fire and Security Technology (DBI)

Kontakta ista

Kontakta ista på 08-684 098 80.