Fjärrövervakat brandvarnare för ökad brandsäkerhet och trygghet

istas fjärrövervakade brandvarnare är bland de säkraste och mest avancerade på marknaden. Alla larms huvudfunktioner övervakas via Istas trådlösa radionät, symphonic®. Samtidigt genomför vi regelbundna funktionstester, som ser till att brandvarnaren alltid fungerar som den ska.

  • Fjärrövervakade och löpande funktionstester
  • Trygg och välfungerande
  • Installerad med LED-lampor för bättre orientering vid brand
  • Utformad för att ge trygghet för boende och administrativt ansvarig
  • Din garanti för ökad säkerhet
  • Certifierad av danska Fire and Security Technology (DBI)

Kontakta ista

Kontakta ista på 08-684 098 80.