symphonic®

Trådlös avläsning av elförbrukning

istas elmätare kan ingå i det trådlösa avläsnings-systemet, symphonic®, så att den dagliga elförbrukning registreras trådlöst.

Det garanterar en mer exakt och snabbare redovisning, helt enkelt för att vi får läsningarna automatiskt och i tid.

Elmätare

Gemensam el

Med gemensam el kan bostadsrättsföreningar, samfälligheter och hyresfastigheter exakt mäta och debitera för elförbrukningen i varje enskild lägenhet, lokal och gemensamhetsutrymme. Det blir en gemensam fast elkostnad istället för en per hushåll.

Den individuella elförbrukningen per hushåll mäts separat (s.k. undermätning) och läggs sedan oftast på månadshyran. Ingår elen idag i avgiften, eller hyran så finns det mycket spara på att debitera förbrukningen individuellt.

EM3-100 C är en 3-fas, fyrtrådars elmätare med en vit belyst LCD skärm för enkel avläsning.

  • Mäter kontinuerligt elförbrukningen
  • Användaren kan avläsa den ackumulerade förbrukningen
  • Elförbrukningen skickas automatiskt till ista
  • MID-godkänd för debitering

Kontakta ista

Kontakta ista på 08-684 098 80.