Vidta åtgärder innan skadorna uppstår med en fuktmätare

Om mögel har gjort intrång i hemmet, är det inte bara skadligt för hälsan utan också mycket och dyrt att bli av med. Med istas fuktmätare installerad är det enkelt för boende att anpassa inklimatet och förhindra mögel.

Sundare inomhusklimat och välbefinnande

Med istas fuktmätare som kan installeras i hemmet, kan de boende justera beteenden så att inomhusklimatet alltid är bra och samtidigt förebygga mögelangrepp.

  • Visuell larmvisning i displayen
  • Online-information för den administrativt ansvarige
  • Bidrar till att förhindra mögelangrepp och dyra saneringar
  • Bidrar till sundare inomhusmiljö och ökat välbefinnande
  • Övervakas via Istas trådlösa radiatornätverk symponic®

Mätaren mäter kontinuerligt fuktighet och temperatur ger boende information via displayen och om de måste vidta åtgärder.

Vidta åtgärder innan skada uppstår

Som administratör kan du följa utvecklingen av luftfuktigheten på webbportalen ista online. Detta gör det enkelt att vidta åtgärder innan skada uppstår.

För ökad säkerhet kan du också välja att få förberedda kvartalsrapporter om kritiska ställen där luftfuktigheten är för hög.

Kontakta ista

Kontakta ista på +46 (0) 8-6840 9880