Sundare inomhusklimat och välbefinnande

Med istas fuktmätare installerad i hemmet, kan de boende justera sina beteenden så att inomhusklimatet alltid är bra och samtidigt förebygga mögelangrepp.

  • Visuell larmvisning i displayen
  • Online-information för den administrativt ansvarige
  • Bidrar till att förhindra mögelangrepp och dyra saneringar
  • Bidrar till sundare inomhusmiljö och ökat välbefinnande
  • Övervakas via Istas trådlösa radiatornätverk symphonic®


Fortlöpande mätning av luftfuktighet och temperatur ger boende information via displayen och om de måste vidta åtgärder.

Vidta åtgärder innan skada uppstår

Som administratör kan du följa luftfuktigheten via webbportalen ista online. Detta gör det enkelt att vidta åtgärder innan skada uppstår.

För ökad säkerhet kan du också välja att få förberedda kvartalsrapporter om kritiska ställen där luftfuktigheten är för hög.

Kontakta ista

Kontakta ista på 08-684 098 80.