Korrekta värmeavläsningar

Med en elektronisk värmefördelningsmätare från ista, är du säker på exakta och korrekta, automatiska avläsningar. Mätaren är anpassad för både bostäder och kommersiella fastigheter, är enkel att installera och underhålla och har hög tillförlitlighet och lång livslängd.

Trådlös avläsning

Om du väljer doprimo® III radiovärmemätare, sker den dagliga registreringen av värmeförbrukning med hjälp av radiosignaler - automatiskt. Därmed slipper du få besök av en avläsare, och du får en säker och mer korrekt redovisning.

Med doprimo® III radio i fastigheten får du även räkningar på uppvärmningskostnader snabbare och billigare.

  • Korrekta värmeavläsningar
  • Diskret och elegant design med en skärm som är lätt att avläsa
  • Liten och smidig - endast 9,25 cm lång
  • Korrekt värmefördelning
  • Jämför förbrukningen med förgående år
  • Kan användas på alla typer av radiatorer
  • Godkänd mätare med hög tillförlitlighet och manipulationssäker

 

Flera fördelar med elektronisk värmefördelningsmätare

En av fördelarna med de elektroniska värmefördelningsmätarna är att månads- och årsförbrukning lagras automatiskt i mätarens minne. Detta gör det möjligt att koppla ihop årets förbrukning med förgående års förbrukning.