Trådlös avläsning

Om du väljer doprimo® III radiovärmemätare, sker den dagliga registreringen av värmeförbrukning med hjälp av radiosignaler - automatiskt. Därmed slipper du få besök av en avläsare, och du får en säker och mer korrekt redovisning.

Med doprimo® III radio i fastigheten får du även räkningar på uppvärmningskostnader snabbare och billigare.

  • Korrekta värmeavläsningar
  • Diskret och elegant design med en skärm som är lätt att avläsa
  • Liten och smidig - endast 9,25 cm lång
  • Korrekt värmefördelning
  • Jämför förbrukningen med förgående år
  • Kan användas på alla typer av radiatorer
  • Godkänd mätare med hög tillförlitlighet och manipulationssäker

 

Flera fördelar med elektronisk värmefördelningsmätare

En av fördelarna med de elektroniska värmefördelningsmätarna är att månads- och årsförbrukning lagras automatiskt i mätarens minne. Detta gör det möjligt att koppla ihop årets förbrukning med förgående års förbrukning.