symphonic® - radioavläsningssystem

Föredrar du en helhetslösning där fastighetens vatten- och värmeförbrukning kommer avläsas på avstånd?

Då det finns många fördelar med att välja avläsningssystemet symphonic® som är utvecklat med en mycket avancerad datateknik:

  • Ingen behöver vara hemma under läsningen
  • Mätarna aväses regelbundet - automatiskt
  • Posterna lagras i en central uppsamlingsenhet
  • Fakturorna kan levereras snabbare eftersom alla mätare läses samtidigt
  • Slutar uppskatta förbrukningen, när läsaren inte är ansluten

Alltid exakta mätningar - utan att störa privatliv

Om du väljer symphonic®, avläses förbrukningen automatiskt. Det görs genom användardata från mätarna som sänds via radiosignaler till en central uppsamlingsenhet utanför hemmet. Du behöver inte få besök av en avläsare, och du är också garanterad en mer korrekt redovisning.

Samlad vatten- och värmelösning

De automatiska avläsningarna lagras i en central uppsamlingsenhet, exempelvis i fastighetens uppgång, källare eller i ett separat rum. Här finns all data om samtliga mätare i fastigheten.

Från uppsamlingsenheten samlas informationen in som sedan överförs till ista. Via uppsamlingsenheten är det möjligt att erhålla månatliga värden för alla mätare 18 månader tillbaka. Dessutom kan du även använda enheten för att fastställa om en mätare skulle vara defekt, och det kommer att registreras, om det har förekommit försök till manipulation av individuella mätare.

Kontakta ista

Kontakta ista på 08-684 098 80.