Korrekt mätning av vattenförbrukningen

När istas byter dina vattenmätare får du:

  • Säkrar att de lagstadgade kraven för vattenmätare möts
  • Enkel administration - ista står för allt det praktiska
  • Betalning via fasta, årliga avgifter

Låt ista stå för det praktiska

ista står för allt praktiskt och håller reda på när mätare skall bytas us. Tid för utbytet baseras på en säkerhetsorder och riktlinjer för "kontroll av mätare som används för att mäta förbrukningen av varmt och kallt vatten" och ”varning för vattenmätare ". Detta innebär att du inte längre behöver genomgå slumpmässiga tester och erhåller kontrollmanualer för vatten.

Kontakta ista

Kontakta ista på 08-684 098 80.