Kontrollmanualer

Fastighetsägaren ansvarar för att lagen efterlevs

Det är vatten- och värmeleverantören - det vill säga fastighetsägaren, ägarföreningen, bostadsförening eller hyresvärden - som ansvarar för att kontrolsystemet uppfyller de lagstadgade kraven.

Låt ista stå för etablering och drift

Om du låter ista ta hand om etablering och drift, och följer våra anvisningar och råd, behöver du inte oroa dig för om systemet inte överensstämmer med lagen - eller om mätare fungerar som de ska. Alla detaljer och tekniska beskrivningar samlas i en kontrollmanual, så att du alltid har en god överblick över t ex dimensionering av värmesystem och mätare, och att generella beskrivningar för korrigeringar finns förutsatta lägen. Allt samlat i en och samma manual som uppdateras årligen.

Kontakta ista

Kontakta ista på 08-684 098 80.