Läckage-kontroll

Få notiser om  läckage och spara pengar

  • Ta emot e-post eller textmeddelande om kritiska läckor
  • Minska vattenspill till nytta för miljön
  • Bespara de boende dyra räkningar
  • Se översikt över alla läckor på istaonline.se

Övervakning av vattenförbrukning dygnet runt

En droppande kran eller toalett kan snabbt bli ett dyrt nöje för de boende i fastigheten.

Med istas läckage-kontroll är det möjligt att agera vid läckage. Egendomens vattenförbrukning fjärrövervakas via en trådlös radiomodul som upptäcker om vatten används vid fler tillfällen då det inte bör finnas någon konsumtion eller när användningen överskrider en självvald förbrukningsgräns.

Läckage-kontroll kan anslutas till alla istas nyare vattenmätare i is. Om det inte finns några vattenmätare installerade i de enskilda lägenheterna, kan läckage-kontrollen installeras på fastighetens centrala förbindelsepunkt.

Läckage översikt och larm via e-mail och SMS

Läckor kan följas på istaonline.se, där du också kan ställa in larm med självvalda förbrukningsgränser, som automatiskt skickas till t.ex. vaktmästare eller administratör via e-post eller SMS, så som kan avhjälpa läckage.

Konsumtionsanalys

Hur används vattnet i fastigheten?

  • Få en översikt över fastighetens vattenförbrukning på istaonline.se
  • Sätt egna larm och följ konsumtionen i utvalda bostäder
  • Undvik överanvändning och vatten-läckage till förmån för miljön
  • Bespara de boende för höga räkningar

En hög vattenförbrukning kan tyda på att många människor bor i samma hushåll, men det kan också innebära att det finns en läcka, som snabbt kan bli dyrt för både de boende och dåligt för miljön. istas konsumtionsanalys ger en enkel översikt över hur vattenförbrukningen i fastigheten fördelas.

Följ och analysera vattenförbrukningen på istaonline.se

Egendomens vattenförbrukning övervakas via en trådlös radiomodul, som registrerar förbrukning var 20: e minut dygnet dygnet runt. Den kan anslutas till alla istas nyare vattenmätare.

Värdena kan avläsas på istaonline.se, som visar diagram över vattenförbrukning i enskilda hushåll. Det gör det enkelt att uppskatta om konsumtionen är realistisk - om det ligger inom normen i förhållande till antalet boende - eller om det finns läckage.

Sätt ditt eget larm

Om det finns lägenheter som du vill övervaka under en tid, är det möjligt att ställa in konsumentalarm på istaonline.se. Larmen kan skapas med systemets standardvärden eller skräddarsys med egna värden och skickas via e-post eller SMS till till exempel vaktmästare, driftschef eller administratör.

Kontakta ista

Kontakta ista på 08-684 098 80.