Låt ista stå för det praktiska

När ista står för det praktiska, behöver du inte hålla reda på när och hur många mätare som ska kontrolleras. Vi ser till att mätaren kontrolleras av en ackrediterad institution och byter dem vid behov.

Håller dig uppdaterad på lagstiftningen

Vi utför kontroller och manualer enligt de lagstadgade föreskrifterna om "mätkontroll av mätare som används för mätning av konsumtion i värmesystem", och ser till att dina mätare uppfyller kraven. Vi ger dig regelbunden statusrapport och skickar dig en uppdaterad kontrollmanual årligen.

Kontakta ista

Kontakta ista på 08-684 098 80.