Få hjälp med en lösning som passar dina behov

Det finns många mätare att välja mellan. Har du valt ista som partner säkerställer vi att:

  • Du får en skräddarsydd lösning som säkerställer att den enskildes användning beräknas på korrekta grunder
  • Mätsystemet är rätt dimensionerad enligt reglerna
  • Alla mätare är godkända
  • Allt fungerar

Översikt skapar säkerhet

Tillsammans med er skapar vi först en överblick över vad som behövs. Alla lösningar är utvecklade av ista och är baserad på individuell beräkning och distribution. Den totala lösningen är därför inte bara rättvis - erfarenheten visar också att det finns pengar att spara för hela fastigheten, när förbrukningen mäts.

När mätare installeras, registrerar vi alla uppgifter om enskilda radiatorer och garanterar därmed att mätningen av förbrukningen baseras på fakta i fastigheten. Det är din garanti att systemet fungerar som det ska och att de finansiella rapporterna har upprättats på ett korrekt sätt.

Information till boende

Oavsett vilken typ av mätare som valts, delar vi i samband med installation ut en informationsbroschyr till alla i fastigheten. I mappen, kan de boende hitta information om installationen, om hur man läser den individuella konsumtionen, och vad du kan göra för att spara på konsumtionen.

Kontakta ista

Kontakta ista på 08-684 098 80.