Dataskydd hos ista

Det är mycket viktigt för ista att dina personuppgifter är skyddade.

ista är sedan februari 2002 medlem i den tyska föreningen för dataskydd och datasäkerhet (Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherung e.V.(GDD)).

ista uppfyller de lagstadgade kraven för dataskydd och gör allt för att hålla dina och dina kunders/leverantörers uppgifter konfidentiella. Alla personuppgifter samlas in, behandlas och används i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Detta sker enbart för ändamål såsom att hantera kontrakt, uppfylla juridiska skyldigheter eller hantera våra egna berättigade affärsintressen när det gäller rådgivning och support till kunder, samt kundanpassad produktdesign.

Alla istas tjänsteleverantörer som hanterar personuppgifter, uppfyller också bestämmelserna i GDPR i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen artikel 28. Vår dataskyddschef kontrollerar att bestämmelserna efterlevs.

1. Insamling och behandling av personuppgifter

Var gång en användare besöker istas webbplats, samt var gång en fil öppnas, lagras information om den här aktiviteten i en loggfil. Informationen är inte personrelaterad, så ista kan inte spåra vilken användare som har mottagit vilken information.

Följande information lagras för varje åtkomst:

 • Filnamnet
 • Datum och tid för åtkomst
 • Mängd överförd information
 • Meddelande om uppringningen lyckades
 • Anonym IP-adress
 • Om det behövs, din dators operativsystem och webbläsarprogramvara
 • Samt webbplatsen du besökte istas webbplats från

Det går inte att skapa personliga användarprofiler.

Informationen ovan används enbart för statistiska ändamål.

ista kommer bara att samla in personuppgifter om du själv lämnar dem till oss, till exempel när du registrerar dig för en undersökning eller ingår ett avtal. ista överför inte din information till tredje part om inte lagen kräver det. ista har vidtagit juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att försäkra sig om att externa tjänsteleverantörer med tillgång till dina personuppgifter uppfyller bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Detta kontrolleras även regelbundet.

Cookies

istas webbplats använder så kallade cookies för att känna igen hur en användare/internetleverantör brukar använda webbplatsen. Cookies är små textfiler som din webbläsare lagrar på din dator. De används för att optimera istas närvaro och utbud på internet. Vanligtvis rör det sig om så kallade ”session cookies”, som raderas efter ditt besök.

I vissa fall samlar dessa cookies in information för att kunna känna igen dig automatiskt. Igenkänningen sker utifrån IP-adressen som lagras i cookies. Informationen används för att optimera istas utbud och göra det lättare för dig att använda istas webbplats.

Du kan inaktivera användningen av cookies genom att ändra inställningar i webbläsaren, men i så fall kommer du kanske inte att kunna utnyttja istas webbplats fullt ut.

1.1 Webbanalys

1.1.1 Piwik PRO Analytics Suite

Vi använder analysprogrammet Piwik PRO Analytics Suite (piwikpro.de) för att analysera och optimera denna webbplats. De uppgifter som samlas in med denna programvara kan användas för att skapa användarprofiler under en pseudonym. 

Ändamål med databehandlingen

Denna lista innehåller de ändamål för vilka uppgifter samlas in och behandlas. Samtycket är endast giltigt för de angivna ändamålen. De insamlade uppgifterna kan inte användas eller lagras för andra ändamål än de som anges nedan. 

 • Analys
 • Optimering

Teknik som används

 • Cookies

Insamlade uppgifter

Den här listan innehåller alla (personliga) uppgifter som samlas in under eller genom användningen av tjänsten.

 • Anonymiserad förkortad IP-adress
 • Användningsuppgifter
 • Användar-id
 • Datum och tid för besöket
 • Hänvisande URL
 • Besökta webbplatser
 • Skärmupplösning
 • Geografisk plats
 • Användaragent
 • Besökar-id

Rättslig grund

Den nödvändiga rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter anges nedan:

 • Artikel. 6, para. 1 s. 1 lit. a GDPR

Plats för behandlingen

 • Europeiska unionen

Lagringsperiod

Lagringsperioden är den tidsperiod under vilken de insamlade uppgifterna lagras för behandling. Uppgifterna ska raderas så snart de inte längre behövs för de angivna behandlingsändamålen. Uppgifterna lagras i upp till 25 månader.

Mottagare av uppgifterna

 • Piwik PRO Sp. z o.o.
 • Piwik PRO GmbH

Dataskyddsombud för det behandlande företaget

Nedan hittar du e-postadressen till dataskyddsombudet för det behandlande företaget.

gdpr@piwik.pro

Samtycket till insamling och lagring av uppgifter kan när som helst återkallas med omedelbar framtida verkan.

Klicka här för att läsa databehandlarens integritetspolicy https://piwik.pro/privacy-policy/.

Klicka här för att återkalla samtycket på alla domäner hos det databehandlande företaget https://piwik.pro/opt-out/.

1.1.2 Google Tag Manager

Google Tag Manager är en lösning med vilken webbplatsens taggar kan hanteras via ett gränssnitt (och därmed till exempel integrera Piwik Pro i vårt onlineutbud). Själva Tag Manager (som implementerar taggarna) behandlar inga personuppgifter om användarna.

Ändamål med databehandlingen

Den här listan innehåller de syften för vilka uppgifter samlas in och behandlas. Samtycket är endast giltigt för de angivna ändamålen. De insamlade uppgifterna kan inte användas eller lagras för andra ändamål än de som anges nedan. 

 • Funktionalitet

Teknik som används

 • Java Script

Insamlade uppgifter

 • Inga

Rättslig grund

Den nödvändiga rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter anges nedan:

 • Artikel 1 6, para. 1 s. 1 lit. f GDPR

Plats för behandlingen

 • Webbläsarens dator

Lagringsperiod

Lagringsperioden är den tidsperiod under vilken de insamlade uppgifterna lagras för behandling.

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för behandlingsändamålen.

Uppgiftsmottagare

 • Inga uppgifter lämnas ut till tredje part.

1.2 Remarketing och cookies

Den här webbplatsen använder remarketing eller funktionen ”similar target group” från Google Inc. (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; „Google“).

Det är en funktion som ger dig intressebaserad reklam på webbplatser inom Google Display Network. Funktionen kräver att en cookie finns lagrad i din browser när du besöker en webbplats. Med hjälp av cookien går det att känna igen dig som besökare på webbplatsen och fastställa användardata.

Enligt Googles egen information sparas serverloggar, där delar av IP-adressen och informationen från cookien raderas till en viss del efter nio till arton månader. Mer information finns på:http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Följande länk innehåller ett exempel på en serverlogg från Google: https://policies.google.com/privacy/key-terms?hl=en#toc-terms-server-logs

Det finns flera sätt att inaktivera en cookie i webbläsaren om du vill stänga av remarketing i din egen webbläsare.

På följande länk kan du ladda ner ett webbläsartillägg från Google som inaktiverar den här typen av cookies permanent:
https://www.google.com/settings/ads/plugin

Du kan även ändra inställningarna i din webbläsare för att inaktivera cookies. Om du vill undgå spårning kan du ändra webbläsarinställningarna för cookies. Mer information om detta finns på följande länkar:

Firefox: https://support.mozilla.org/sv/kb/ta-bort-kakor-informationen-webbplatser-lagrat
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=se
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=sv_SE

Du kan även använda tjänster från tredje part för att inaktivera cookies. Genom The Network Advertising Initiative (NAI) kan du göra egna val angående riktad reklam i din webbläsare. Mer information finns på följande sida: http://optout.networkadvertising.org.

Den här webbplatsen använder Google AdWords konverteringsspårning.

När du besöker Google-sidor lagras cookies från Google. Du kan välja att inaktivera detta eller låta lagringen förbli aktiverad. Om cookien fortfarande är aktiverad när du besöker vissa av webbplatsens sidor kan Google och ista se att du har klickat på en reklam från ista, och därefter skickats vidare till en av istas sidor.

Google använder den insamlade informationen för att generera statistik åt AdWords kunder. Statistiken innehåller information om hur många användare som klickade på reklamen och skickades vidare till sidor som markerades med en tagg för konverteringsspårning.

Googles sekretesspolicy hittar du här: https://www.google.com/policies/privacy/.

Funktionen kan inaktiveras här.

1.4 Usercentrics

Vi använder Usercentrics Consent Management Platform för insamling och hantering av samtycken på denna webbplats.

Ändamål med databehandlingen

Denna förteckning innehåller de ändamål för vilka uppgifter samlas in och behandlas. Samtycket är giltigt endast för de angivna ändamålen. De insamlade uppgifterna kan inte användas eller lagras för andra ändamål än de som anges nedan. 

 • Efterlevnad av rättsliga skyldigheter
 • Lagring av samtycke

Teknik som används

 • Lokal lagring
 • Aktivera cookies

Insamlade uppgifter

Den här listan innehåller alla (personliga) uppgifter som samlas in under eller genom användningen av tjänsten.

 • Information om webbläsare
 • Uppgifter om opt-in och opt-out
 • Webbplatsens begärda URL:er
 • Sidans sökväg till webbsidan
 • Geografisk plats
 • Datum och tid för besöket
 • Information om enheten

Rättslig grund

Den nödvändiga rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter anges nedan:

 • Artikel 1 6, para. 1 s. 1 lit. c GDPR

Plats för behandlingen

Europeiska unionen (samtyckesdatabasen är belägen i Belgien).

Lagringsperiod

Lagringsperioden är den tidsperiod under vilken de insamlade uppgifterna lagras för behandling. Uppgifterna ska raderas så snart de inte längre behövs för de angivna behandlingsändamålen.

Uppgifterna om samtycke (lämnat samtycke och återkallande av samtycke) lagras i tre år. Uppgifterna raderas därefter omedelbart eller lämnas på begäran till den ansvariga personen i form av en dataexport.

Mottagare av uppgifterna

 • Usercentrics GmbH

Dataskyddsombudet för det behandlande företaget

Nedan hittar du e-postadressen till dataskyddsombudet för det behandlande företaget.

datenschutz@usercentrics.com

Klicka här för att läsa personuppgiftsbiträdets integritetspolicy:  

https://usercentrics.com/privacy-policy/

 

Du kan ändra dina dataskyddsinställningar här:

2. Den registrerades rättigheter

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen vidtar ista lämpliga åtgärder för att till den registrerade tillhandahålla all information och kommunikation om behandlingen i en koncis, klar och tydlig, begriplig och lätt tillgänglig form, med ett klart och tydligt språk. Informationen ska tillhandahållas skriftligt, eller i någon annan form, inbegripet elektronisk form, när så är lämpligt.

Eftersom ista behandlar personuppgifter automatiskt ger vi dig följande information i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen artikel 13:

Du kan kontakta istas dataskyddschef på:
ista Danmark A/S, Dataansvarlig, Borupvang 5B, 2750 Ballerup, Danmark
e-post: dataansvarlig@ista.dk

Ändamål och laglig grund för behandlingen av personuppgifter är att: förbättra kundnöjdheten och webbplatsen, artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

Det berättigade intresset i detta ska i synnerhet framgå vid den pseudonymiserade hanteringen för att förbättra webbplatsen.

Radering av information och lagringsperiod

Den registrerades personuppgifter kommer att raderas eller spärras, så fort ändamålet med behandlingen upphör. Information kan även lagras om detta har meddelats den europeiska eller nationella lagstiftaren enligt EU-bestämmelser, lagar eller andra bestämmelser som den ansvariga personen är föremål för. Personuppgifterna kommer också att spärras eller raderas om en lagringsperiod som föreskrivits enligt ovanstående standarder upphör att gälla, om inte fortsatt lagring av informationen krävs för att avsluta eller uppfylla ett kontrakt.

Nyhetsbrev

På istas webbplats kan du anmäla dig till ett nyhetsbrev med regelbunden information om teman och erbjudanden från ista. För att kunna ta emot nyhetsbrevet måste du ha en giltig e-postadress. ista kommer att kontrollera att din valda e-postadress är korrekt och fullständig. Din inloggningsinformation samt din officiella IP-adress, datum och tid kommer att lagras. Detta sker i säkerhetssyfte för att förhindra att din e-postadress missbrukas av oauktoriserade tredje parter. ista kommer inte att spara någon annan information. De insamlade personuppgifterna kommer endast att användas för utskick av nyhetsbrev. ista förbinder sig att inte skicka de insamlade uppgifterna till andra tredje parter. Du kan när som helst, utan vidare förklaring, avbeställa nyhetsbrevet eller begära information från istas webbplats. Information om detta framgår i varje nyhetsbrev.

 

3. Användning och offentliggörande av personuppgifter och öronmärkning

istas webbplats informerar alltid sina besökare om deras information skickas till tredje parter. Du kan själv bestämma om du går med på att dina personuppgifter delas eller inte.

 

3.1 Sociala medier/Sociala bokmärken

istas webbplats innehåller sociala bokmärken från LinkedIn och YouTube. Sociala bokmärken är internetbokmärken som gör det möjligt för användare av sådana tjänster att samla länkar och nyhetsartiklar. Dessa är endast integrerade i webbplatsen. Du skickas vidare till respektive leverantörs webbplats, vilket innebär att det endast då kommer att överföras användarinformation till respektive leverantör. För information om hur dina personuppgifter hanteras när du använder de här webbplatserna hänvisar vi till respektive leverantörs dataskyddspolicy.

Viktigt meddelande: Den här informationen om dataskydd gäller endast istas internettjänster. istas webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Observera att ista inte är ansvarig för dataskyddet eller innehållet på de här andra internettjänsterna. Vi rekommenderar att alla internetanvändare söker upp information om dataskydd från respektive internettjänst när man lämnar istas webbplats.

 

4. Den registrerades rättigheter

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen vidtar ista lämpliga åtgärder för att till de registrerade tillhandahålla all information och kommunikation om behandlingen av personuppgifter i en koncis, klar och tydlig, begriplig och lätt tillgänglig form, med ett klart och tydligt språk. Informationen ska tillhandahållas skriftligt, eller i någon annan form, inbegripet elektronisk form, när så är lämpligt.

 

5. Ändringar i informationen om dataskydd

ista förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna information i enlighet med gällande bestämmelser om dataskydd. Aktuell status är maj 2018.

Har du frågor om behandlingen av, eller säkerheten kring, dina personuppgifter kan du kontakta istas dataskyddsansvarige på: dataansvarlig@ista.dk.