Dataskydd hos ista

Det är mycket viktigt för ista att dina personuppgifter är skyddade.

ista är sedan februari 2002 medlem i den tyska föreningen för dataskydd och datasäkerhet (Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherung e.V.(GDD)).

ista uppfyller de lagstadgade kraven för dataskydd och gör allt för att hålla dina och dina kunders/leverantörers uppgifter konfidentiella. Alla personuppgifter samlas in, behandlas och används i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Detta sker enbart för ändamål såsom att hantera kontrakt, uppfylla juridiska skyldigheter eller hantera våra egna berättigade affärsintressen när det gäller rådgivning och support till kunder, samt kundanpassad produktdesign.

Alla istas tjänsteleverantörer som hanterar personuppgifter, uppfyller också bestämmelserna i GDPR i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen artikel 28. Vår dataskyddschef kontrollerar att bestämmelserna efterlevs.

1. Insamling och behandling av personuppgifter

Var gång en användare besöker istas webbplats, samt var gång en fil öppnas, lagras information om den här aktiviteten i en loggfil. Informationen är inte personrelaterad, så ista kan inte spåra vilken användare som har mottagit vilken information.

Följande information lagras för varje åtkomst:

  • Filnamnet
  • Datum och tid för åtkomst
  • Mängd överförd information
  • Meddelande om uppringningen lyckades
  • Anonym IP-adress
  • Om det behövs, din dators operativsystem och webbläsarprogramvara
  • Samt webbplatsen du besökte istas webbplats från

Det går inte att skapa personliga användarprofiler.

Informationen ovan används enbart för statistiska ändamål.

ista kommer bara att samla in personuppgifter om du själv lämnar dem till oss, till exempel när du registrerar dig för en undersökning eller ingår ett avtal. ista överför inte din information till tredje part om inte lagen kräver det. ista har vidtagit juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att försäkra sig om att externa tjänsteleverantörer med tillgång till dina personuppgifter uppfyller bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Detta kontrolleras även regelbundet.

Cookies

istas webbplats använder så kallade cookies för att känna igen hur en användare/internetleverantör brukar använda webbplatsen. Cookies är små textfiler som din webbläsare lagrar på din dator. De används för att optimera istas närvaro och utbud på internet. Vanligtvis rör det sig om så kallade ”session cookies”, som raderas efter ditt besök.

I vissa fall samlar dessa cookies in information för att kunna känna igen dig automatiskt. Igenkänningen sker utifrån IP-adressen som lagras i cookies. Informationen används för att optimera istas utbud och göra det lättare för dig att använda istas webbplats.

Du kan inaktivera användningen av cookies genom att ändra inställningar i webbläsaren, men i så fall kommer du kanske inte att kunna utnyttja istas webbplats fullt ut.

 

1.1 Webbanalys

Den här webbplatsen använder Matomo, en programvara med öppen källkod för besöksstatistik. Matomo använder ”cookies”, det vill säga textfiler som lagras på din dator, i syfte att analysera användningen av webbplatsen eller optimera webbplatsens funktioner. Användarinformationen som genereras av cookien överförs till istas server för detta ändamål. IP-adressen blir anonymiserad med detsamma, och innan den lagras. Informationen som cookien genererar om hur du använder webbplatsen kommer inte att lämnas ut till tredje part.

Webbplatsen använder teknik från etracker gmbH (www.etracker.com) för att samla in och lagra information i marknadsförings- och optimeringssyfte. Informationen kan användas för att skapa användarprofiler under pseudonym. För detta ändamål kan cookies användas. Cookies är små textfiler som lagras lokalt i cachen i besökarens webbläsare. Med hjälp av cookies går det att kännas igen webbläsaren. Informationen som samlas in med etracker-teknik kommer inte att användas för att identifiera webbplatsens besökare om vederbörande inte har lämnat ett separat samtycke till detta. Informationen kommer heller inte att kombineras med personuppgifter om personen bakom pseudonymen. Man kan när som helst motsätta sig insamlingen och lagringen av information proaktivt (”Du inkluderas inte längre i registreringen”).

Google Tag Manager

Google Tag Manager är en lösning som vi kan använda för att hantera ”webbplatstaggar” med hjälp av ett gränssnitt (som tillåter oss att till exempel integrera Google Analytics och andra Googles marknadsföringstjänster i vårt online-erbjudande). Tagghanteraren själv (som implementerar taggarna) behandlar inte någon personlig information som rör användarna. När det gäller behandlingen av användarnas personuppgifter hänvisar vi användare till följande information om Googles tjänster. Använd policy: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

1.2 Remarketing och cookies

Den här webbplatsen använder remarketing eller funktionen ”similar target group” från Google Inc. (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; „Google“).

Det är en funktion som ger dig intressebaserad reklam på webbplatser inom Google Display Network. Funktionen kräver att en cookie finns lagrad i din browser när du besöker en webbplats. Med hjälp av cookien går det att känna igen dig som besökare på webbplatsen och fastställa användardata.

Enligt Googles egen information sparas serverloggar, där delar av IP-adressen och informationen från cookien raderas till en viss del efter nio till arton månader. Mer information finns på:http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Följande länk innehåller ett exempel på en serverlogg från Google: https://policies.google.com/privacy/key-terms?hl=en#toc-terms-server-logs

Det finns flera sätt att inaktivera en cookie i webbläsaren om du vill stänga av remarketing i din egen webbläsare.

På följande länk kan du ladda ner ett webbläsartillägg från Google som inaktiverar den här typen av cookies permanent:
https://www.google.com/settings/ads/plugin

Du kan även ändra inställningarna i din webbläsare för att inaktivera cookies. Om du vill undgå spårning kan du ändra webbläsarinställningarna för cookies. Mer information om detta finns på följande länkar:

Firefox: https://support.mozilla.org/sv/kb/ta-bort-kakor-informationen-webbplatser-lagrat
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=se
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=sv_SE

Du kan även använda tjänster från tredje part för att inaktivera cookies. Genom The Network Advertising Initiative (NAI) kan du göra egna val angående riktad reklam i din webbläsare. Mer information finns på följande sida: http://optout.networkadvertising.org.

Den här webbplatsen använder Google AdWords konverteringsspårning.

När du besöker Google-sidor lagras cookies från Google. Du kan välja att inaktivera detta eller låta lagringen förbli aktiverad. Om cookien fortfarande är aktiverad när du besöker vissa av webbplatsens sidor kan Google och ista se att du har klickat på en reklam från ista, och därefter skickats vidare till en av istas sidor.

Google använder den insamlade informationen för att generera statistik åt AdWords kunder. Statistiken innehåller information om hur många användare som klickade på reklamen och skickades vidare till sidor som markerades med en tagg för konverteringsspårning.

Googles sekretesspolicy hittar du här: https://www.google.com/policies/privacy/.

Funktionen kan inaktiveras här.

1.4 Usercentrics

Användning av Usercentrics plattform för samtyckehantering 
Vi använder Usercentrics plattform för samtyckehantering för att följa den lagstadgade bestämmelsen enligt artikel 7, stycke 7. 1 GDPR. Operatören är Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München. Usercentrics samtyckehanteringsplattform samlar in loggfildata, användaragent (enhet, webbläsartyp, webbläsarspråk, webbläsarversion, upplösning) och samtycke (samtycke ja / nej, tidsstämpel, dataomfattning, dataattribut, controllerID, processorID, samtyckeID) med hjälp av ett Javascript. Detta JavaScript tillåter Usercentrics GmbH att informera användaren om specifika taggar och webbteknologier på vår webbplats och få, hantera och dokumentera användarens samtycke. Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 stycke. 1, bokstav c) GDPR eftersom vi enligt lag är skyldiga att bevisa samtycke (enligt artikel 7, punkt 1 GDPR). Vårt mål är att känna till och implementera våra användares preferenser samt att dokumentera dessa lagligt på ett säkert sätt. Uppgifterna raderas så snart de inte längre krävs för vår dokumentation och det inte finns några lagliga skyldigheter att behålla register. 

Du kan inaktivera JavaScript-körningen permanent när som helst genom att välja relevanta inställningar i din webbläsare, vilket också skulle förhindra att Usercentrics kör JavaScript. 

Mer information om dataskyddspolicy för Usercentrics finns på: https://usercentrics.com/privacy-policy/

 

Du kan välja dina sekretessinställningar här:

2. Den registrerades rättigheter

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen vidtar ista lämpliga åtgärder för att till den registrerade tillhandahålla all information och kommunikation om behandlingen i en koncis, klar och tydlig, begriplig och lätt tillgänglig form, med ett klart och tydligt språk. Informationen ska tillhandahållas skriftligt, eller i någon annan form, inbegripet elektronisk form, när så är lämpligt.

Eftersom ista behandlar personuppgifter automatiskt ger vi dig följande information i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen artikel 13:

Du kan kontakta istas dataskyddschef på:
ista Danmark A/S, Dataansvarlig, Borupvang 5B, 2750 Ballerup, Danmark
e-post: dataansvarlig@ista.dk

Ändamål och laglig grund för behandlingen av personuppgifter är att: förbättra kundnöjdheten och webbplatsen, artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

Det berättigade intresset i detta ska i synnerhet framgå vid den pseudonymiserade hanteringen för att förbättra webbplatsen.

Radering av information och lagringsperiod

Den registrerades personuppgifter kommer att raderas eller spärras, så fort ändamålet med behandlingen upphör. Information kan även lagras om detta har meddelats den europeiska eller nationella lagstiftaren enligt EU-bestämmelser, lagar eller andra bestämmelser som den ansvariga personen är föremål för. Personuppgifterna kommer också att spärras eller raderas om en lagringsperiod som föreskrivits enligt ovanstående standarder upphör att gälla, om inte fortsatt lagring av informationen krävs för att avsluta eller uppfylla ett kontrakt.

Nyhetsbrev

På istas webbplats kan du anmäla dig till ett nyhetsbrev med regelbunden information om teman och erbjudanden från ista. För att kunna ta emot nyhetsbrevet måste du ha en giltig e-postadress. ista kommer att kontrollera att din valda e-postadress är korrekt och fullständig. Din inloggningsinformation samt din officiella IP-adress, datum och tid kommer att lagras. Detta sker i säkerhetssyfte för att förhindra att din e-postadress missbrukas av oauktoriserade tredje parter. ista kommer inte att spara någon annan information. De insamlade personuppgifterna kommer endast att användas för utskick av nyhetsbrev. ista förbinder sig att inte skicka de insamlade uppgifterna till andra tredje parter. Du kan när som helst, utan vidare förklaring, avbeställa nyhetsbrevet eller begära information från istas webbplats. Information om detta framgår i varje nyhetsbrev.

 

3. Användning och offentliggörande av personuppgifter och öronmärkning

istas webbplats informerar alltid sina besökare om deras information skickas till tredje parter. Du kan själv bestämma om du går med på att dina personuppgifter delas eller inte.

 

3.1 Sociala medier/Sociala bokmärken

istas webbplats innehåller sociala bokmärken från LinkedIn och YouTube. Sociala bokmärken är internetbokmärken som gör det möjligt för användare av sådana tjänster att samla länkar och nyhetsartiklar. Dessa är endast integrerade i webbplatsen. Du skickas vidare till respektive leverantörs webbplats, vilket innebär att det endast då kommer att överföras användarinformation till respektive leverantör. För information om hur dina personuppgifter hanteras när du använder de här webbplatserna hänvisar vi till respektive leverantörs dataskyddspolicy.

Viktigt meddelande: Den här informationen om dataskydd gäller endast istas internettjänster. istas webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Observera att ista inte är ansvarig för dataskyddet eller innehållet på de här andra internettjänsterna. Vi rekommenderar att alla internetanvändare söker upp information om dataskydd från respektive internettjänst när man lämnar istas webbplats.

 

4. Den registrerades rättigheter

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen vidtar ista lämpliga åtgärder för att till de registrerade tillhandahålla all information och kommunikation om behandlingen av personuppgifter i en koncis, klar och tydlig, begriplig och lätt tillgänglig form, med ett klart och tydligt språk. Informationen ska tillhandahållas skriftligt, eller i någon annan form, inbegripet elektronisk form, när så är lämpligt.

 

5. Ändringar i informationen om dataskydd

ista förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna information i enlighet med gällande bestämmelser om dataskydd. Aktuell status är maj 2018.

Har du frågor om behandlingen av, eller säkerheten kring, dina personuppgifter kan du kontakta istas dataskyddsansvarige på: dataansvarlig@ista.dk.