Pomerový rozdeľovač tepla

Čo sa stane, ak si nenecháte inštalovať PRT (pomerové rozdeľovače tepla)?

Ak bolo rozhodnutím vlastníkov bytov a nebytových priestorov Vášho objektu právoplatne schválené inštalovanie PRT a Vy ste sa rozhodli nenechať si ich inštalovať, alebo ak ste v čase ich inštalácie neboli doma a nenechali si ich dodatočne inštalovať, hrozí Vám finančná sankcia.

Z §7 ods. 4, Vyhlášky 630/2005 Z.z. totiž vyplýva, že v takomto prípade Vám bude účtovaný jeden a pol násobok priemernej spotrebnej zložky na štvorcový meter vo Vašom objekte, násobený metrami štvorcovými Vášho bytu.

Čo zjednodušene znamená, že ak je cena za dodané teplo vo Vašom objekte v priemere 500 € na byt, Vám bude účtovaných 750 € .

Preto, ak ste v čase inštalácie neboli doma, alebo ste sa z iného dôvodu rozhodli nenechať si inštalovať PRT, vo vlastnom záujme čo najskôr kontaktujte naše oddelenie Technickej podpory mailom na adrese technika@ista.sk, za účelom dohodnutia termínu inštalácie prístrojov do Vášho bytu.

Kde získam informácie o nových meračoch tepla na radiátory a koľko sa tým dá ušetriť? Stále totiž nemáme v bytovke merače tepla.

Na základe novely zákona o tepelnej energetike č. 100/2014 Z. z. je povinnosť, aby boli byty a nebytové priestory vybavené určeným meradlom tepla alebo pomerovým rozdeľovačom tepla do konca roku 2016. Po zateplení bytového domu, vyregulovaní vykurovacej sústavy a nainštalovaní meračov tepla, z našej skúseností predstavuje úspora cca 20-30 % vykurovacích nákladov na dom.