Srdečne Vás pozývame na 17. ročník tradičnej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2017, ktorá sa bude konať 9.-10.11.2017 v Hoteli Senec, Slnečné jazerá, Senec. 

Program konferencie sa bude venovať očakávanému vývoju v energetickej legislatíve Európskej únie a  SR v nasledujúcich rokoch v oblasti merania rozpočítania tepla.

ista Slovakia ako generálny parter konferencie, predstaví novinku - bytový vodomer modilys m s vysokou presnosťou merania a novú službu detekcie úniku vody.

Stiahnuť program