Vodomer domaqua

Pre väčšie množstvo prietoku ista ponúka bytové a domové vodomery. Všetky naše vodomery je možné pripojiť na rádiový systém, prostredníctvom rádiového modulu. Umožní sa tak rádiový diaľkový odpočet, čo zaisťuje maximálne pohodlie pre nájomníkov a správcov nehnuteľností.

Viac informácii