V prípade potreby premontáže pomerových rozdeľovačov tepla na vašich radiátoroch a iných servisných prác nás kontaktujte na tel.čísle:

02/ 402 409 24

servis@ista.sk

v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00h.

 

 

Technické oddelenie

Technické špecifikácie, termíny odpočtov, poruchy, hlásenia:

E: technika@ista.sk

T: 02/402 409 24

Stanislav Hrabala (rádiové odpočty dát, web portál ista24)

E: stanislav.hrabala@ista.sk

T: 02/402 409 22

Peter Jančula (obchodno-technický riaditeľ)

E: peter.jancula@ista.sk

 

Oddelenie rozúčtovania

Kontaktný telefón:  02/ 402 409 99

Sylvia Martinkovičová, Operation Manager

E: sylvia.martinkovicova@ista.sk

Ľubomíra Rovenská

E: lubomira.rovenska@ista.sk

 

 

Marketingové aktivity, komunikácia s médiami

Jana Slobodová

E: jana.slobodova@ista.sk

M: 0918 639 260

T: 00421 (02) 402 409 12