Žijeme našimi hodnotami

Spoločné hodnoty sú základom spoločnosti ista. Vyjadrujú kultúru, ducha a spôsob, akým spoločnosť prevádzkuje svoju činnosť voči zákazníkom, správcom, užívateľom, ale aj voči svojím zamestnancom. Čím viac bude spoločnosť oddaná hodnotám, tým lepšie sa jej bude dariť v obchodovaní. Zdieľanie našich spoločných hodnôt (Shared Values) má pre istu ako spoločnosť veľký význam.

Našich 5 zdieľaných hodnôt:

Podpora právomocí

Môj záväzok:
Aktívne vyhľadávam zodpovednosť, samostatne riešim svoje úlohy a využívam príležitosti na rozvoj. Cítim sa byť povzbudený a kvalifikovaný.

Náš úspech:
Delegujeme zodpovednosť na všetkých úrovniach v rámci stanovenej úlohy. Ukazuje to dôveru v našich zamestnancov a v ich schopnosti.

Dodržiavanie záväzkov

Môj záväzok:
Som zodpovedný za svoje ciele a dosahujem ich proaktívne a s nadšením. Moje úspechy ma motivujú.

Náš úspech:
Trváme na dodržiavaní sľubov a vďaka tomu dosahujeme naše ciele. Prijímame výzvy, aby sme zaistili úspech našej spoločnosti.

Budovanie partnerstiev

Môj záväzok:
Beriem ohľad rovnako na záujmy kolegov ako aj zákazníkov za účelom vytvárania hodnotných partnerstiev. Teším sa z atmosféry spolupráce, ktorú vytváram.

Náš úspech:
Budujeme udržateľné dlhodobé partnerstvá s internými a externými partnermi. Usilujeme sa o spoločný úspech.

Povzbudzovanie dôvery

Môj záväzok:
Rešpektom, uznaním a otvorenosťou vytváram spoločnú kultúru dôvery. Toto prostredie ma inšpiruje.

Náš úspech:
Komunikujeme otvoreným a úprimným spôsobom. Oceňujeme dobré nápady a výkonnosť. Naše spätné väzby sú konštruktívne.

Prevzatie zodpovednosti

Môj záväzok:
Som si vedomý následkov mojich rozhodnutí a konám s rozvahou. Som hrdý, pretože môj príspevok k firemnej zodpovednosti ma inšpiruje.

Náš úspech:
Zlaďujeme potreby ekonomiky, životného prostredia a spoločnosti. Rovnako pritom dbáme na blaho našich zamestnancov.

Čo sa skrýva za týmto všetkým?