Manažment

Jana Machková

Konateľka a riaditeľka spoločnosti

E: jana.machkova@ista.sk

 

Sylvia Martinkovičová

Operations manager, oddelenie rozúčtovania

M: 0905 897 009

E: sylvia.martinkovičova@ista.sk

Juraj Lazový

Finančný a kontrolingový manažér

E: juraj.lazovy@ista.sk

 

Peter Jančula

Ochodno - technický riaditeľ

E:   peter.jancula@ista.sk