Manažment spoločnosti

Spoločne s našim skúseným manažmentom zvyšujeme energetickú efektívnosť v sektore nehnuteľností. S našimi produktami a službami pomáhame udržateľne šetriť energiu aj náklady.

Manažment ista Slovakia

Mgr. Jana Machková

Konateľka a  výkonná riaditeľka

Jana Machková je súčasťou spoločnosti ista už od roku 1994. Do roku 2012, kedy bola vymenovaná riaditeľkou a konateľkou spoločnosti ista Česká republika, nadobudla skúsenosti v mnohých oblastiach. V roku 2015 bola súčasne vymenovaná aj riaditeľkou a konateľkou sesterskej spoločnosti ista Slovakia.

E: jana.machkova@ista.sk

Kateřina Erbenová

Manažérka ľudských zdrojov

E: katerina.erbenova@ista.sk

Stanislav Hrabala

IT manager pre Slovensko a Českú republiku

Stanislav Hrabala pôsobil v spoločnosti ista od roku 2011 ako technik a IT podpora. V roku 2018 bol menovaný do funkcie IT manažéra pre Slovenskú aj Českú republiku. Venuje sa hlavne novým rádiovým technológiám a IT riešeniam pre našich klientov.  Svojim inovatívnym prístupom sa významne podieľa na rozvoji našich služieb v oblasti energetického manažmentu.

E: stanislav.hrabala@ista.sk

Peter Jančula

Technicko - obchodný riaditeľ

Peter Jančula je súčasťou spoločnosti ista od roku 2008. V iste pracoval na  viacerých pozíciach a od roku 2015 bol menovaný za technicko – obchodného riaditeľa. 

E:   peter.jancula@ista.sk

Ing. Juraj Lazový

Finančný a kontrolingový riaditeľ pre Slovensko a Českú republiku

Juraj Lazový pôsobí v spoločnosti ista Slovakia na pozícii riaditeľa finančného oddelenia a kontrolingu od roku 2013. V roku 2015 sa stal zároveň aj riaditeľom pre sesterskú spoločnosť ista Česká republika. Pred istou získal bohaté skúsenosti vo významnej audítorskej spoločnosti.

E: juraj.lazovy@ista.sk

Ing. Sylvia Martinkovičová

Operation manager - manažérka oddelenia rozúčtovania

Sylvia Martinkovičová pracuje v spoločnosti ista Slovakia na pozícii manažérky oddelenia rozúčtovania (operation manager) od roku 2016. Predtým pôsobila niekoľko rokov vo Veľkej Británii, kde bola členkou projektového tímu pri fúzii energetických spoločností Scottish and Southern Energy Atlantic Electric and Gas. Neskôr pôsobila v nadnárodných spoločnostiach na rôznych pozíciach v oblasti facility manažmentu a financií.

E: sylvia.martinkovicova@ista.sk

Ing. David Samek

Technický manažer

David Samek pracuje na pozícii technického manžéra pre Slovensko a Českú republiku od roku 2017. Má bohaté skúsenosti z oblasti merania a regulácie, VZT, vykurovania a klimatizácie. Významne sa podiela aj na rozvoji nových energetických služieb a zavádzania nových technológií spoločnosti ista na slovenský trh.

E: david.samek@ista.sk

 

 

 

Mgr. Jana Slobodová 

Marketingová a obchodná podpora

Jan Slobodová nastúpila na pozíciu marketingového manažéra a podpory predaja v roku 2015. V minulosti bola konateľkou a výkonnou riaditeľkou eventovej agentúry.

E: jana.slobodova@ista.sk

Manažment ista International GmbH