Manažment ista Slovakia, s. r. o.

 

Jana Machková

Konateľka a riaditeľka spoločnosti

E: jana.machkova@ista.sk

 

Juraj Lazový

Finančný a kontrolingový manažér

E: juraj.lazovy@ista.sk

 

Peter Jančula

Ochodno - technický riaditeľ

E:   peter.jancula@ista.sk

 

Sylvia Martinkovičová

Operation manager - manažérka oddelenia rozúčtovania

E: sylvia.martinkovicova@ista.sk