Angažovanosť ako naša hlavná zásada

ista sa angažuje niekoľkými spôsobmi

Medzinárodný program "Firemné dobrovoľníctvo"

Každý náš zamestnanec je vyslancom pre väčšiu udržateľnosť a presadzuje filozofiu spoločenskej zodpovednosti firiem. Zamestnanci pristupujú k životnému prostrediu zodpovedne, šetrne a s veľkou vášňou. ista podporuje tento program, pričom ho označila ako "GROW" (angl. great respect for our world) - Veľký rešpekt k nášmu svetu.

Zodpovednosť zamestnávateľa

Naši zamestnanci sú naším najdôležitejším zdrojom. Zotavovať sa v duchu dôvery a zodpovednosti je základnou požiadavkou našej firemnej kultúry. ista preto ako zamestnávateľ berie svoju úlohu zodpovednosti vážne a ponúka širokú škálu možností rozvoja v oblasti odborného a ďalšieho vzdelávania, rovnako ako aj zdravia. Flexibilný pracovný čas umožňuje zamestnancom lepšie zladiť prácu s rodinou, a posilňovať vlastnú zodpovednosť v každodennom živote.