Pravidelne prinášame správy a reporty

Transparentnosť je základnou hodnotou našej spoločnosti. Je pre nás samozrejmosťou a povinnosťou informovať otvoreným a transparentným spôsobom našu celkovú angažovanosť pre väčšiu energetickú účinnosť v budovách, udržateľnosť a zodpovednosť.

Naša štvrtá správa o trvalo udržateľnom rozvoji bola vypracovaná v roku 2014. V nej sme ohlásili pokrok v oblasti udržateľnosti na základe medzinárodne uznávaných G3.0 pokynov z iniciatívy Global Reporting (GRI). V súčasnosti ista spĺňa Advanced Application Level B+.