Udržateľná stratégia vo svojom jadre

Naše výrobky a služby pomáhajú šetriť cenné zdroje. Spoločenská zodpovednosť a udržateľnosť prírodných zdrojov sa nás týkajú a sú pre našu spoločnosť veľkou výzvou. 

Neustále vyvíjame naše produkty a služby s cieľom znížiť spotrebu energií, a tým aj náklady.

Súčasne  sa snažíme optimalizovať spotrebu našich vlastných zdrojov a materiálov v pracovnom prostredí spoločnosti ista. Motivujeme našich zamestnancov, aby prijali zodpovednosť za spoločnosť a životné prostredie. Naše životné prostredie nám nie je ľahostajné.

Zástupcovia všetkých oddelení relevantných v otázkach udržateľnosti vytvorili Radu udržateľnosti a podávajú správy priamo vedeniu firmy:

Rada udržateľnosti

Ústredným orgánom v oblasti CSR je Rada udržateľnosti. Zástupcovia centrálnych útvarov sa pravidelne stretávajú a naďalej rozvíjajú našu stratégiu udržateľnosti. Rada podáva správy priamo vedeniu spoločnosti a je podporovaná delegátmi CSR v medzinárodných organizáciách.