Kombinovaný merač tepla a chladu

So zariadením sensonic II môžete merať kombinovaný záznam tepla a chladu. Zariadenie, ktoré bolo schválené v rámci kalibračného overenia pre obe hodnoty spotreby, má dve registračné počítadlá, kde sú ukladané oddelené hodnoty spotrebovanej energie.

Merače sú k dispozícii v kompaktnom a kombinovanom prevedení. Sú vhodné pre použitie v užívateľských bytoch aj komerčných nehnuteľnostiach, kde sú jednotlivé užívateľské jednotky vykurované alebo chladené jedným okruhom. Takže inštalácia ďalších meračov tepla či chladu vnútri užívateľských jednotiek už nie je potrebná. Tým sa znižujú celkové náklady na vybavenie a inštaláciu.

Výkonnostná charakteristika

Kompaktnosť

Kompaktný prístroj sensonic II radio a objemové meradlo sensonic II flow sensor sú dodávané pre prietoky 0,6/1,5 a 2,5 m³/h.

Počítadlo sensonic II calculator  je okrem toho kombinovateľné s lopatkovými alebo Woltmanovými kontaktnými vodomermi, čo umožňuje prietoky o výške 1,5 až 250 m³/h.

Prepínanie medzi meraním tepla a chladu

Rozdiel teplôt medzi prívodom a spiatočkou je zaznamenaný a meraný v 60-sekundových intervaloch. V rovnaký čas sa automaticky vyhodnocuje zmena medzi meraním tepla a chladu. Napríklad, keď hybridný merač začína s meraním tepla, keď je teplotný rozdiel väčší ako 0° Kelvina a  teplota prietoku je vyššia ako 20°C. Podobným spôsobom sa prepne do režimu studeného, akonáhle teplota vody v prívode potrubí je nižšia ako v spiatočke, takže tam nastáva negatívny teplotný rozdiel a teplota vykurovacej vody je menšia ako 20°C. Objem spotrebovanej energie je potom vypočítaný integrovaným elektronickým mikročipom (ASIC) zo zaznamenaných meraní a rôznych konštánt pre prúdiace kvapaliny (faktor). Výsledná hodnota výpočtu sa potom zobrazí na displeji LCD.