Už žiadna odpočtová služba v byte!

Údaje o spotrebe energie a vody dokážeme  so systémom symphonic 3 radio net odčítať bez potreby vstupu do bytov. Odčítanie je presné a spoľahlivé, bez chýb spôsobených ľudským faktorom. Svoje spotreby energií si môžete sledovať a porovnávať online cez webový portál ista24.