Bytový vodomer domaqua® m

domaqua m je jednovtokový lopatkový merač s magnetickou spojkou a valčekovým počítadlom. Magnetická spojka spoľahlivo prenáša rotáciu lopatkového kolesa na počítadlo. Štandardné prevedenie domaqua m je klasický kompaktný vodomer inštalovaný na omietku. Je k dispozícii ako vodomer teplej i studenej vody s rôznymi prietokovými výkonmi a stavebnými dĺžkami. Vďaka týmto možnostiam je flexibilne použiteľný.

 

Výkonnostná charakteristika

Ako suchobežný prístroj má domaqua m vysokú presnosť merania a dlhú životnosť. Prenikanie cudzích látok alebo usadenín do valčekového počítadla je vylúčené. Toto je zabezpečené zásluhou krytu, ktorý zároveň zabraňuje prenikaniu vody do počítadla. Počítadlá môžu byť inštalované horizontálne aj vertikálne. Počítadlo je možné otočiť pre jednoduchší odpočet. Integrovaná ochrana zaisťuje zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii. domaqua m je pomocou optického rozhrania integrovateľná do automatických odpočítacích systémov M-Bus alebo rádio. 

Vaše výhody

  • spoľahlivá prevádzka a dlhá životnosť
  • vysoká presnosť merania R100
  • široké spektrum použitia za výhodnú cenu
  • kompatibilný s predchádzajúcimi verziami
  • zvýšená ochrana proti manipulácii
  • rádiový modul so životnosťou 12 rokov je možné použiť aj po overení vodomeru 
  • stavebné dĺžky 80 mm, 110 mm a 130 mm s možnosťou prietoku Q3 2,5 m³/h alebo Q3 4 m³/h

   Všestranné použitie vďaka modulárnej konštrukcii

   domaqua m s rádiovým modulom

   Rádiový modul poskytuje ešte väčšie pohodlie a flexibilitu v sledovaní odpočtov vody a ich následnom rozpočítaní. Časy, kedy všetky vodomery v bytoch museli byť odčítavané samostatne sú preč. S rádiovým modulom môže byť vodomer domaqua m pripojený do ista rádiového systému symphonic 3.

   domaqua m s M-Bus modulom

   M-Bus modul = inteligentné hospodáranie s energiou. Tento spôsob umožňuje pravidelnú kontrolu spotreby vody celého objektu, resp. prístrojov pripojených do systému M-Bus. Na vodomer domaqua m je možné doinštalovať M-Bus modul, a tým sa stáva vodomer kompatibilný s celým M-Bus systémom v objekte.

   Informácie na stiahnutie: