Haus - und Großwasserzähler | ista

Domové a veľkokapacitné vodomery

Domové merače pre teplú úžitkovú vodu sú koncipované ako úplne suchobežné prístroje s magnetickou spojkou. Pre meranie studenej vody sa využíva mokrobežný prístroj s obzvlášť nízkou tlakovou stratou.

 

Vaše výhody

  • vysoká presnosť merania v celom rozsahu merania pri extrémnych záťažiach
  • technicky vyspelé a presné prístroje s veľmi dlhou životnosťou
  • jednoduchá montáž
Výkonnostná charakteristika

Domové merače pre teplú úžitkovú vodu sú koncipované ako úplne suchobežné prístroje s magnetickou spojkou. Pre meranie studenej vody sa využíva mokrobežný prístroj s obzvlášť nízkou tlakovou stratou.

Vďaka uloženiu lopatkového kola s nízkym opotrebovaním a trením (tvrdokov/safír), je zaistená vysoká presnosť merania v celom rozsahu merania i pri extrémnych záťažiach.

Oblasti použitia

Domové vodomery majú prietok vo výške  Q3 2.5/6/10 m³/h.

Sú koncipované ako pre horizontálne, tak aj vertikálne rozvody, pri stúpajúcom a klesajúcom prúdení. Pre extrémne záťaže sú určené veľkokapacitné vodomery, s prietokom vo výške Q3 15- 150 m3/h. Je možné ich dodať vo variante WS, pre horizontálnu montážnu polohu a vo variantách WP, pre horizontálne a vertikálne rozvody pri stúpajúcom a klesajúcom prúdení.

Rozhranie

Domové vodomery sa dodávajú i s kontaktným výstupom, takže je možné zapojenie do nadradených systémov.