Modulárny vodomer istameter® m

Viacvtokový lopatkový suchobežný bytový vodomer istameter m je výsledkom dlhodobého vývoja, ktorý sa osvedčil v praxi. Modulárna konštrukcia merača umožňuje doplnenie vodomeru o radiomodul, kedykoľvek po montáži.

 Viacvtokovou konštrukciou je zabezpečené rovnomerné zaťaženie lopatkového kolesa, čím je zaručená presnosť merania a dlhá životnosť. Vodomer je vybavený magnetickou spojkou a valčekovým počítadlom, ktoré sa vďaka dômyselnej konštrukcii nedostáva do kontaktu s vodou.


Inštalačné prvky pre jednoduchšiu manipuláciu

Výhodou bytového vodomeru istameter® m je bohatá paleta inštalačného príslušenstva. Jednoduchým závitovým pripojením vodomerov do inštalačných prvkov EAS, VAS alebo podbatériovej prípojky môžete znížiť následné náklady na montážne práce pri výmene alebo overení vodomeru. Oddelená konštrukcia umožňuje meniť pri overovaní meradiel alebo výmene vodomeru iba prietokomernú časť. Vodomer je dodávaný so spätnou klapkou s možnosťou prietoku Q3 2,5 - 4 m³/h.

Vaše výhody

  • univerzálny - môže byť doplnený o rádiový modul alebo M-Bus modul
  • veľmi jednoduchá výmena - mení sa iba meracia kapsula, pričom spodná časť vodomeru zostáva nainštalovaná naďalej v potrubí

 

V základom prevedení je vodomer istameter m dodávaný štandardne s plastovou krytkou, ktorá je ľahko demontovateľná a môže byť následne nainštalovaný modul v nasledovných 2 variantoch: 

istameter® m radio

Vodomer istameter m s rádiovým modulom ponúka maximálne pohodlie a flexibilitu pri odpočtoch a následného rozpočítania spotreby. Odpočty sa vykonávajú diaľkovo bez nutnosti vstupu do bytov.

istameter® m M-Bus

Rovnako ako u vodomeru s rádiovým modulom, tak aj káblové pripojenie prostredníctvom M-Bus systému ponúka všetky výhody diaľkového odpočtu dát.

Informácie na stiahnutie: