Naše riešenia pre väčšiu transparentnosť

Vyúčtovanie spotreby energií, vody a vedľajších nákladov spojených s užívaním nehnuteľnosti je pre užívateľov bytov a správcov komplexná problematika. S našimi individuálnymi riešeniami môže byť rozpočítanie riadené jednoducho a efektívne.