Gewerbeimmobilien

Komerčné nehnuteľnosti

Rýchle a jednoduché rozpočítavanie komerčných objektov

Veľké podlahové plochy a priestory, ktorých náklady musia byť rozdelené medzi množstvo užívateľov. Časté zmeny nájomníkov a podlahových plôch, množstvo osôb zainteresovaných do procesu rozúčtovania.

Komerčné budovy s veľkým podielom nebytových priestorov a nájomníkov majú svoje špecifiká. Rozdelenie nákladov za prevádzku priestorov a teplo je veľkým zaťažením pre manažérov nehnuteľností. Ponúkame vám jednoduché a  individuálne riešenia.

Vaše výhody:

  • zabezpečíme podrobnú analýzu objektu;
  • navrhneme a realizujeme systém merania a zberu dát ako základ pre rozpočítanie nákladov podľa vašich individuálnych požiadaviek;
  • získate kompletný servis pre naše prístroje;
  • spôsob rozpočítania nákladov prispôsobíme vašim individuálnym požiadavkám;
  • obdržíte prehľadné vyúčtovanie, archív dokumentov;
  • spoľahlivé vyúčtovanie bude v súlade s platnou legislatívou.
Gewerbe