Moja kotolňa24

Informácie o efektívnosti zdroja tepla v reálnom čase

Služba Moja kotolňa24 umožňuje komplexné monitorovanie účinnosti domových kotolní. Veľkou výhodou je, že to nie je iba jednorazová kontrola, ale prostredníctvom on-line prenosov dát sú hodnoty sledované priebežne, a to každých 30 minút. Užívateľ tak má možnosť byť informovaný, ako sa v objekte hospodári s teplom, za ktoré platí. Údaje o fungovaní kotolní, ktoré sa priebežne zhromažďujú a spracovávajú do aplikácie, sú jedinečnou spätnou väzbou z praxe aj pre výrobcov kotlov a projektantov. Službu ocenia aj vlastníci domových kotolní, kde je prevádzka existujúceho kotla drahá alebo poruchová.  

Monitoring prevádzky  kotolne zabezpečuje GSM modem so SIM kartou, ktorý je umiestnený v kotolni. Ten údaje zaznamenáva a každých tridsať minút odosiela na server. Dáta následne  môžete sledovať on-line na prehľadnom webovom rozhraní na adrese www.mojakotolna24.sk.

Aplikácia Moja kotolňa24 sa nainštaluje pomerne rýchlo, bez ďalších stavebných úprav a údaje o prevádzke kotla je možné začať sledovať online takmer okamžite.

Okrem priameho vyčíslenia úspor na ušetrenej energii môžete vďaka službe Moja kotolňa dosiahnuť aj dlhšej životnosti kotla s menším počtom servisných zásahov.

Aké úspory môžete dosiahnúť so službou Moja kotolňa24?

Na našom pilotnom projekte v domove pre seniorov v Ořechu sme si overili, že plynová kotolňa vyrába teplo s účinnosťou približne 70 %. Podľa servisného technika, ktorý meria účinnosť kotla iba zo spalín, pracuje kotolňa v norme. Ak by sa však zvýšila efektivita kotolne na 85 %, došlo by k úspore zemného plynu až o 12,5 %. Ďalšou výhodou systému Moja kotolňa24 je jeho univerzálnosť. Medzi M-bus zariadenia patria rôzne prevodníky (napr. teplotné snímače, spínacie kontakty a ďalšie), pomocou ktorých je možné monitorovať napríklad teplotu vody s ohľadom na jej dezinfekciu v rámci ochrany pred baktériou Legionella.

Pre viac informácií kontaktujte náš obchodný tím.