ista Webportal: effizientes Energiedatenmanagement

Webportal ista24

Smernica Európskeho parlamentu o energetickej efektívnosti, platná od roku 2012, má za cieľ zaistiť užívateľom bytových jednotiek informácie o spotrebe tepla a vody v kratších časových intervaloch. Užívatelia tak môžu na uvedenú spotrebu rýchlejšie reagovať a včas ju regulovať, čo vedie k úsporám energií. ista je už dnes o krok napred, ponúka rádiový systém riadenia dát - symphonic® 3 sensor net, ktorý je jednoducho integrovaný s internetovým portálom ista24. Online môžete veľmi jednoducho a rýchlo získať dôležité údaje a informácie:

  • odpočty potrebné pre akúkoľvek ďalšiu analýzu;
  • dáta pre medziodpočty pri zmene užívateľa/ vlastníka; 
  • porovnania spotrieb tepla a vody za rôzne obdobia;
  • rýchly a jednoduchý prístup k dátam a hodnotám jednotlivých prístrojov;
  • prehľad o spotrebách cez užívateľské  jednotky až po celé objekty a skupiny objektov;
  • upozornenia na spätné prietoky a nulové spotreby pri vodomeroch;
  • ďalšie užitočné informácie ako archív spotrieb, oznamy, upozornenia.

 

Vyskúšajte si funkcie ista24 na demo verzii.

Vaše výhody

Pravidelné informácie

So službou ista24 môžete online sledovať užitočné informácie o spotrebe tepla a vody a stave meračov v objekte. Pravidelné informácie vám umožnia rýchlo reagovať na podozrivé odbery alebo chyby na meračoch.

Sledovanie stavov odpočtov a rozpočítania

Cez webový portál budete okamžite informovaný o presnom stave odpočtov prístrojov a rozpočítaní vašej nehnuteľnosti. Zistíte, ktorý merač odčítaný už bol, a aké následné odpočty musia byť ešte vykonané k plánovanému rozpočítaniu.

Monitoring spotreby vody môže odhaliť nezrovnalosti vo vyúčtovaní

Denný zber údajov z vodomerov pomocou rádiovej technológie a ich pravidelné sledovanie cez internetový portál, presne ukážu, ako sa spotreba vody počas roka v jednotlivých bytoch mení, čo pomôže správcovi bytového domu alebo zástupcovi vlastníkov bytov odhaliť prípadné nezrovnalosti vo vyúčtovaní.