Odpočtový servis

Naša odpočtová služba zabezpečí úplné a spoľahlivé odpočty zo všetkých meračov vďaka minimálne dvom termínom. Profesionálny odpočtový servis je vám k dispozícii kedykoľvek ho potrebujete, či už v termíne odpočtov, alebo v priebehu rozúčtovacieho obdobia, napr. pri zmene užívateľa.

Odpočty realizujeme z následujúcich registračných prístrojov:

 

Systém diaľkového odpočtu dát bez vstupu do bytov

Pohodlnejším riešením je vybavenie objektu rádiovou technológiou, ktorá umožňuje diaľkový odpočet dát. Prístroje vybavené rádiovým modulom automaticky odosielajú údaje o spotrebe cez rádiovú sieť do zbernice dát alebo prístroja PDA, ktorý obsluhuje pochôdzkar. Odpočty sa vykonávajú bez potreby vstupu do bytov, čím sa nenarušuje súkromie ich užívateľov. Naviac systém umožňuje jednoduchý prístup k údajom o spotrebe energií a stave meračov cez internetový portál www.ista24.sk.

Vaše výhody:

  • plne automatizované odpočty sú presné a spoľahlivé;
  • vyššia ochrana a rýchlosť prenosu údajov;
  • chyby spôsobené ľudským faktorom sú minulosťou;
  • už žiadne termíny odpočtovej služby;
  • jednoduchý prenos dát do systému rozúčtovania;
  • automatická integrácia údajov na webový portál ista24;
  • svoje spotreby a údaje o stave meračov si môžete online kedykoľvek sledovať, analyzovať a porovnávať;
  • obojsmerný prenos dát významne zvyšuje spoľahlivosť systému a zároveň minimalizuje elektromagnetické žiarenie.

 

Kontaktné informácie ohľadne odpočtov