Odpočtový servis

Naša odpočtová služba zabezpečí úplné a spoľahlivé odpočty zo všetkých meračov vďaka minimálne dvom termínom. Profesionálny odpočtový servis je vám k dispozícii kedykoľvek ho potrebujete, či už v termíne odpočtov, alebo v priebehu rozúčtovacieho obdobia, napr. pri zmene užívateľa.

Odpočty realizujeme z následujúcich registračných prístrojov:

 

Systém diaľkového odpočtu dát bez vstupu do bytov

Pohodlnejším riešením je vybavenie objektu rádiovou technológiou, ktorá umožňuje diaľkový odpočet dát. Prístroje vybavené rádiovým modulom automaticky odosielajú údaje o spotrebe cez rádiovú sieť do zbernice dát alebo prístrojov PDA, ktorý obsluhuje pochôdzkar. Odpočty sa vykonávajú bez potreby vstupu do bytov, čím sa nenarušuje súkromie ich užívateľov. Integráciou údajov z koncových meračov na internetový portál www.ista24.sk môžu užívatelia bytov i správcovia sledovať dennú spotrebu tepla a vody.

 

Vaše výhody:

  • plne automatizované odpočty sú presné a spoľahlivé;
  • vyššia ochrana a rýchlosť prenosu údajov;
  • chyby spôsobené ľudským faktorom sú minulosťou;
  • už žiadne termíny odpočtovej služby;
  • jednoduchý prenos dát do systému rozúčtovania;
  • automatická integrácia údajov na webový portál ista24;
  • svoje spotreby a údaje o stave meračov si môžete online kedykoľvek sledovať, analyzovať a porovnávať;
  • obojsmerný prenos dát významne zvyšuje spoľahlivosť systému a zároveň minimalizuje elektromagnetické žiarenie.

 

Kontaktné informácie ohľadne odpočtov